نسخه شماره 1677 - 1386/09/08 -

 تعطيلي جايگاه هاي سي ان جي در زنجان 

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: متاسفانه به دليل نبود شهردار خلاهايي که در چند ماه گذشته در شهرداري زنجان به وجود آمده، اعتماد نيروهاي شهرداري از بين رفته است. به همين دليل از شهردار منتخب مي خواهيم اعتماد را به نيروهاي شهرداري برگرداند که اين امر موفقيت شهردار زنجان را در پي خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، فضايل تقي لو، در سي ونهمين جلسه شوراي شهر زنجان افزود: در مدت کوتاه فعاليت شهردار زنجان، شاهد حرکت هاي خوبي در زمينه بازگشت اعتماد به نيروهاي شهرداري هستيم.
وي با بيان اينکه بايد بتوانيم از توان مديريتي شهردار در حل مسائل عمراني و شهري استفاده کنيم، افزود: شهردار زنجان بايد به ساماندهي نيرو هاي انساني بپردازد; چرا که در بحث مهارت هاي انساني، زنجان به اصلاح ساختار نياز دارد.
تقي لو با تاکيد بر اينکه شهردار منتخب را حمايت مي کنيم، يادآور شد: وظيفه شهرداري، رسيدگي به بحث هاي عمران شهري، امور خدماتي، بهداشتي، امور اجتماعي و نظارتي است.
رئيس شوراي شهر زنجان ساماندهي نيروها و روابط درون شهري و برون شهري را از انتظارات شوراي شهر زنجان از شهردار منتخب دانست و اظهار داشت: شهردار بايد در زمينه تحقق برنامه ها و هماهنگي بين بخش هاي مختلف، تلاش کند و به اعمال مديريت و رهبري بر تمام ارکان و عناصر شهرداري بپردازد و کنترل اين مجموعه عريض و طويل را داشته باشد.
در ادامه، عباس راشاد، عضو شوراي شهر زنجان با اشاره به اينکه جايگاه هاي CNG در چند روز گذشته در شهر زنجان تعطيل بوده است، بر ساخت چند جايگاه CNG تا پايان سال جاري در زنجان تاکيد کرد.
وي از شهردار زنجان خواست تا سياست هاي کلان بودجه اي را قبل از مشخص شدن بودجه، اعلام کند.
راشاد با اشاره به آلودگي هواي زنجان در روزهاي اخير، افزود: عامل اصلي آلودگي هوا در شهر زنجان، فعاليت کارخانه سرب و روي و کشتارگاه زنجان است.
وي ادامه داد: اتفاقاتي که اخيرا در کارخانه سرب و روي زنجان افتاده، به گونه اي است که فيلترها قبل از طلوع آفتاب که مسير باد تغيير مي کند، باز مي شوند که اين خود باعث آلوده شدن هوا مي شود.
همچنين فضايل تقي لو، رئيس شوراي شهر زنجان، در حاشيه جلسه شوراي در گفت وگو با خبرنگاران از مراحل پاياني تهيه طرح تفصيلي شهر زنجان خبر داد و گفت: متاسفانه از سال 77 تاکنون، مبلمان و ساختارهاي شهري به صورت کاملا سليقه اي انجام گرفته است.
وي تاکيد کرد: شوراي سوم با بهره گيري از کارگروه ها و نظرات کارشناسي به پيگيري طرح تفصيلي شهر زنجان خواهد پرداخت.
تقي لو ادامه داد: تعدادي زمين  در سطح شهر زنجان با کاربري هاي مختلف وجود دارد که دستگاه هاي ذي ربط بر آن تملک دارند و بايد دستگاه ها همکاري هاي لازم را با شورا و شهرداري در اين زمينه داشته باشند.
وي تصريح کرد: ارائه طرح تفصيلي شهر زنجان، بسياري از شهروندان را از مشکلات و معضلاتي که سال ها دچار آن هستند، نجات خواهد داد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان