نسخه شماره 1677 - 1386/09/08 -

 سيدمحمد خاتمي:
 جنگ افروزان به دنبال مصادره کردن افکار عمومي به نفع خود هستند 

رييس موسسه بين  المللي گفت وگوي فرهنگ ها و تمدنها، تصريح کرد که بايد سو»تفاهماتي که در طول تاريخ در مورد اديان به وجود آمده را برطرف کنيم.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي در ديدار با ميهمانان خارجي و داخلي نشست «زنان بانيان صلح از راه دين»، صلح را يکي از مهمترين مسايلي که بشر بايد به آن بپردازد توصيف کرد وگفت: مفهوم صلح نشانه تکامل انسان است و با طرح مسئله صلح در تاريخ و زندگي بشر به اين نتيجه مي رسيم که سير تاريخ بشري در مجموع سيري تکاملي بوده است.
وي با بيان اينکه در آثار بزرگ ادبي، فلسفي و هنري قديم از جمله يونان از جنگ نشانه هايي مي بينيم، افزود: در اين آثار ا از صلح هيچ نشاني وجود ندارد. البته گاهي جنگ هم نکوهش شده، اما به اين معني که امروز از آن صحبت مي کنيم در تفکر قديم کمتر مطرح بوده است.
وي در ادامه اظهارداشت: در دنياي جديد از صلح بيشتر نشان مي يابيم و بشريت بها و هزينه بسياري پرداخته تا به اين مرحله رسيده است. اما متاسفانه درگذشته و در دوران جديد از صلح نشانه کمتري مي بينيم. جنگ هاي بزرگي را تاريخ بشر به خود ديد که در قرن گذشته دو جنگ بزرگ جهاني بوده است و با توسعه علم و تکنولوژي جديد جنگ هم به صورت وحشتناک تري از گذشته يافته است.
خاتمي افزود: البته جنگ هاي منطقه اي را هم بايد به جنگ هاي بين المللي و جهاني اضافه کنيم، پديده ي نيم قرني جنگ سرد هم عوارض زيادي براي انسان پديد آورد. پديده تروريسم نيز خود يک جنگ است که همه دنيا را به وحشت انداخته است. فکر مي کنم اين هزينه اي که بشر پرداخت کرده است نوعي آگاهي براي بشر به وجود آورده که به سوي واقعيت صلح پيش رود و اينکه چه راهي بيابيم که صلح بر جهان حاکم شود يکي از مسائل مهم امروز ماست.
خاتمي با ابراز اينکه اديان اگر بد فهميده شوند، خود عاملي براي خشونت محسوب مي شوند، گفت: ما بايد سو»تفاهماتي را که در طول تاريخ در مورد اديان به وجود آمده برطرف کنيم و به محبت و ابراز علاقه توجه نشان دهيم و ابتدا بکوشيم روح پيروزان اديان خود را از سلطه جنگ رواني و سو»استفاده از دين براي توجيه خشونت رها کنيم.
وي افزود: جنگ افروزان سعي مي کنند افکار عمومي را به نفع خود مصادره و توجيه کنند. رها کردن افکار عمومي از سلطه جنگ طلبان و خشونت طلبان کار بزرگي است که بايد انجام شود. همچنين آموزش، تربيت و نيز تسلط بر وسايل ارتباط جمعي که تاثير گذار بر افکار عمومي هستند، بسيار امر مهمي است.
وي در ادامه سخنان خود گفت وگوي اديان و هم چنين گفت وگوي ميان فرهنگ ها و تمدن ها را در جهت رسيدن به اين اهداف مهم تلقي کرد و گفت: بايد از اين طريق صداي محبت را آن قدر بلند کنيم که بر صداي خشونت ها و انجارها غلبه کند،اين کار مشکلي است، اما دست يافتني است.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان