نسخه شماره 1677 - 1386/09/08 -

 علي لا ريجاني:
 بيش از هر زماني به وحدت ملي نيازمنديم  
 درباره عدالت صحبت مي کنيم ولي 10 خط نمي نويسيم عدالت چيست

علي لاريجاني با بيان اين که عقلاني بودن به معناي نفي انقلابي بودن نيست گفت که بايد هوشمندانه ديپلماسي را به سمت منافع ملي هدايت کنيم.
به گزارش ايسنا، نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي، در جمع دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان با اشاره به سير دستيابي به دانش هسته اي در جمهوري اسلامي ايران گفت: «دانش هسته اي دانش پيشرفته اي است که يک شبه حاصل نمي شود و دستيابي به اين دانش ريشه در تاريخ انقلاب دارد و دولت هاي مختلف در اين زمينه تلاش فراوان کردند; از جمله تلاش هاي دولت آقاي موسوي، آقاي هاشمي، آقاي خاتمي و دولت آقاي احمدي نژاد که در اين دولت تلاش زيادي صورت گرفت و به نتيجه رسيد.»
 علي لاريجاني  در پاسخ به سوال فردي که معتقد بود علي لاريجاني در لحن، ظاهر، محتوا و تفکرات پتانسيل لازم را براي حفظ عزت انقلابي ندارد; گفت:«گفتار ديپلماتيک خلاف انقلابي بودن نيست و انقلابي بودن به معناي مشت زدن به طرف مقابل نيست. انقلابي بودن اين است که از لحاظ عقلاني و منطقي منافع انقلابي را پيش ببريم. حال اگر طرف مقابل از زور استفاده کند بايد جواب دهيم و اگر وارد مذاکره شد هم مي توانيم تصورات و توقعات انقلابي اسلامي را به نحوي نمايش دهيم که طرف مقابل را جذب و قبول کند و هم مي توانيم به شکلي ارايه دهيم که رد شود و من شکل اول را تاييد مي کنم.»
وي افزود:«در کشور ما تئوري پردازي نداريم. در مورد عدالت صحبت مي کنيم ولي 10 خط نمي نويسيم عدالت چيست يا وقتي از آزادي و دموکراسي صحبت مي کنيم به همين شکل در مورد آن تئوري پردازي نمي کنيم و مردم حق دارند که حرف روشن از ما بشنوند. مديريت استراتژيک در کشور بسيار مهم است و مديريت استراتژيک اينگونه نيست که ما با هرگونه عقلانيت و گفت وگو مخالفيم. ما بايد طبق اصول اسلامي مبناي اداره کشورمان عقلاني باشد و مردم بتوانند امورشان را پيش بيني کنند و تنها در صورتي که امور کشور مبناي عقلاني داشته باشد قابل پيش بيني است. عقلاني بودن به معناي نفي انقلابي بودن نيست.»
لاريجاني در پاسخ به سوال ديگري افزود:«امروز بحث سر مسايل داخلي نيست و بيش از هر زمان ديگري به وحدت ملي نيازمنديم و نبايد در زمينه امنيت ملي ساير موضوعات سايه بيندازد. عقل و تدبير حکم مي کند که ما در مورد مسايل اصلي هم قطر باشيم. البته راهي که رفته ايم مشخص است.»

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان