نسخه شماره 2949 - 1391/04/08 -

 اسراييل به دنبال متقاعد کردن روسيه 

 روزنامه عبري معاريو نوشت:مقامات ارشد اسرائيل از توافقي که با پوتين رئيس جمهور روسيه براي انفعال در برابر ادامه فشارهاي بين المللي عليه ايران، بدست آورده‌اند، خوشحال هستند.

به گزارش انتخاب، مقامات اسرئيلي پيش از ورود پوتين به سرزمين‌هاي اشغالي مي‌دانستند که روس‌ها مخالف حمله نظامي به ايران هستند. بنابراين آنها اهداف ديگري را براي توافق بر سر آنها با پوتين تعيين کردند.آنها به دنبال متقاعد کردن پوتين براي کنار آمدن با آمريکا و اروپا و عدم توقف و تعويق تحريمات بيشتر عليه ايران بودند.

به نوشته معاريو، مسئولان اسرائيلي گفتند که با پوتين در اين زمينه به توافق رسيده اند.پوتين قول داد که به ايران اجازه ندهد بين روسيه و غرب تفرقه بيندازد و سعي نخواهد کرد که اقدامات بيشتر عليه ايران و تحريمات بيشتر عليه اين کشور را متوقف کند.

بر اساس اين گزارش، روس‌ها هيچيک از اقدامات عليه ايران را رهبري نخواهند کرد، اما از انجام اين اقدامات هم جلوگيري نخواهند کرد.

به گزارش سرويس بين الملل انتخاب،يک مقام ارشد اسرائيلي گفت: به محض اينکه روسيه شريکي ساکت در تلاش‌ها عليه ايران شود، چيني‌ها هم مجبور مي‌شوند که با باقي کشورها عليه تهران همراه شوند. اگر روس‌ها به قول پوتين عمل کنند، تشديد تحريمات به سرعت مي‌تواند امکان پذير باشد.

پوتين همچنين در اسرائيل مخالفت روسيه با حمله نظامي به ايران را اعلام کرد.مقامات اسرائيلي مي‌گويند که از اظهارات پوتين دريافتند که اگر آمريکا يا اسرائيل به ايران حمله کنند، روسيه قطره اشکي نخواهد ريخت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان