نسخه شماره 2948 - 1391/04/07 -

 جنگ قدرت ميان راست گرايان فرانسه 

در پي شکست فجيع حزب راستگراي او ام‌پ که نيکلا سارکوزي رئيس جمهور سابق اين کشور عضو آن بود شمار فزاينده اي از اعضاي اين حزب مدعي رياست اين حزب شده اند به طوري که تعداد نامزدهاي رياست حزب او ام پ به طور قابل توجهي افزايش يافته است. به گزارش شبکه تلويزيوني بي اف ام تي وي فرانسه، آخرين فردي که خواهان رياست اين حزب شده ناتالي کوشيوسکو موريزه سخنگوي سابق سارکوزي در تبليغات انتخاباتي است. وي گفته است حزب او ام پ بايد موضعي شفاف در قبال حزب راستگراي افراطي جبهه ملي داشته باشد و آن فاصله گرفتن از اين حزب است در غير اين صورت او مدعي رياست حزب خواهد شد. برنو لومر يکي ديگر از وزيران سابق کابينه سارکوزي نيز راهبرد مشابهي در پيش گرفته است. او نيز مي خواهد در تبليغات براي رياست حزب او ام پ تاثير خود را بگذارد. وي گفت من ايده‌هايم را پنهان نخواهم کرد و اگر ببينم هيچ يک از نامزدها از عقايد من دفاع نمي کند، نامزد رياست حزب مي شوم.260 هزار فعال حزب او ام پ براي تعيين رئيس جديد اين حزب در ماه نوامبربه پاي صندوقهاي راي خواهند رفت. پيش از آن ژان فرانسوا کوپه، فرانسوا فيون نيز از نامزدهاي رياست حزب او ام پ معرفي شده اند و الن ژوپه و ژان پير رافارن نيز از مدعيان رهبري حزب هستند.در هر صورت با شکست سارکوزي حزب راستگراي او ام پ به آستانه فروپاشي نزديک شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان