نسخه شماره 2905 - 1391/02/14 -

 يک استاد بين‌المللي ايمني ترافيک اعلام کرد:
 ايمني و آموزش دو مبحث اساسي در حوزه ترافيک 
 رانندگان مسئول حفظ جان کودکان در معابر هستند

 يک استاد بين‌المللي ايمني ترافيک اعلام کرد: امروزه ايمني ترافيک و آموزش ترافيک دو مساله اصلي در حوزه ترافيک محسوب مي‌شوند.

پرفسور هايدن افزود: آموزش کودکان در زمينه ترافيک موضوع مهمي است و به اين منظور حتي از تئوري‌هاي پيچيده مهندسي ترافيک هم کمک گرفته مي‌شود و در حال حاضر در اروپا، رانندگان مسئول حفظ جان کودکان در معابر هستند.

وي اظهار کرد: وقتي ما به يک نقطه جوش مي‌رسيم که در اين موضوع ازدياد خودروها مورد نظر است، خود به خود سيستم به سمت اصلاح خود مبني بر توقف روند ناهمگون رشد ماشين که کاهش ريسک استفاده از خودروها را در پي دارد، پيش مي‌رود.

هايدن تصريح کرد: وقتي جامعه اي به اين نقطه برسد، يعني مردم آن به درجه اي از رشد فرهنگي رسيده اند که مي‌دانند چگونه بايد رانندگي کنند و در نتيجه ايمني بهبود مي‌يابد و اين موضوع با ارتقاي فرهنگ در جامعه و در جوامع با فرهنگ شکل مي‌گيرد.

اهميت مبحث آموزش در کشورهاي پيشرفته

وي اضافه کرد: در کشورهايي مانند هند و پاکستان که درآمد مردم پايين است، موضوعاتي مانند ايمني خودرو و معاينه فني براي ايشان چندان مهم نيست و اين مشکل مشترک کشورهاي جهان سوم است، و جوامعي که مرفه ترند آموزش در آن‌ها مهم تر است.

هايدن اعلام کرد: به عنوان نمونه بسياري از مردم سوئد در دماي منفي 10 درجه روزي دو ساعت دوچرخه‌سواري مي‌کنند و خودشان را با شرايط وفق داده اند و مهم اين است که فرهنگ شکل بگيرد، چرا که براي هر مشکلي يک راه حلي هم وجود دارد.هايدن تاکيد کرد: همانطور که در راه‌اندازي خطوط تندرو (BRT) در تهران به عنوان يک تجربه موفق شاهد بوديم، به مدتي زمان نياز است تا مردم با شرايط جديد سازگار شوند و به تدريج ياد بگيرند تا از سيستم حمل و نقل عمومي به درستي استفاده کنند.اين استاد بين المللي ايمني و ترافيک در پايان خاطرنشان کرد: به موازات اين که در مردم براي استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي انگيزه و علاقه ايجاد کنيم بايد جهت استفاده خودروهاي شخصي از معابر شهري نيز محدوديت ايجاد کرده تا افراد بيشتري به استفاده از وسايل نقليه عمومي ترغيب و تشويق شوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان