نسخه شماره 2893 - 1391/01/29 -

 علت گراني کشف شد 

رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس تزريق نقدينگي و سوءمديريت را دو دليل اصلي گراني‌هاي اخير برشمرد. غلامرضا مصباحي‌مقدم در گفت‌و‌گو با فارس، در خصوص گراني‌هاي به وجود آمده در کشور اظهار داشت: اگر مي‌خواهيم گراني پديد نيايد، بايد جلوي کسر بودجه را بگيريم؛ دولت نبايد نقدينگي اضافه ايجاد کند، کما اينکه در قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت 9 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد ايجاد کرد و به تعبير دقيق‌تر دولت 9 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي برداشت کرد. وي اضافه کرد: اين 9 هزار ميليارد تومان با ضريب فزايندگي 4.6 درصد چيزي حدود 40 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد ايجاد مي‌کند و مسلم است که اين رقم اگر به بازار تزريق شود، تورم ايجاد مي‌شود. بعد از 7 سال از عمر دولت و همراهي اصولگرايان کم کم برخي ريشه هاي مشکلات اقتصادي از زبان کساني بيان مي شود که گويي اين نارسايي در اين يکي دو سال آخر روي داده است اما واقعيت اين بود که دولت برنامه اي راهبردي براي مسائل اقتصادي ندارد و تصميمات هياتي را جايگزين کار کارشناسي کرده است و بر اساس آن چيزي که فکر مي کند، کارها را پيش مي برد. تغيير وزير اقتصاد در همان دوران روي کار آمدن دولت و منحل کردن سازمان مديريت و برنامه و بودجه نشان داد که تصميمات اقتصادي و تامين منابع مالي بايد به صورت غيرمتعارف اتخاذ شود و نتيجه آن شد که بعد از 7 سال نه تنها تورم و نقدينگي مهار نشد بلکه اين روزها برخي مسوولان دولتي افزايش لجام گسيخته قيمتها را تاييد کرده اند. اينکه نمايندگان هم تنها به بيان نارسايي ها اشاره مي کنند و از بايدها و نبايدها سخن مي گويند دردي را دوا نمي کند، با اين حال هيچ‌گاه پرسيده نمي شود چرا کار به اينجا رسيد و چرا جلوي انحراف ها گرفته نشد که سرمايه و توان کشور هدر نرود؟ به واقع اصولگرايان چه دفاعي از عملکرد خود در دولت و مجلس دارند که همچنان نسبت به مسائل تنها اظهارنظر مي کنند و در عمل اين مردم هستند که بايد متحمل بي تدبيري‌هاي کساني شوند که خود را مقابل ملت پاسخگو نمي‌دانند.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان