نسخه شماره 2875 - 1390/12/23 -

 منابع طبيعي لرستان صحنه تاخت و تاز تخريب 

سالانه عرصه هاي قابل توجهي از مراتع و جنگل هاي لرستان از بين مي رود که در صورت نبود اقدامات پيشگيرانه و برخورد اصولي با متجاوزان، شاهد نابودي منابع طبيعي استان خواهيم بود. هر ساله به مناسبت هفته منابع طبيعي تعداد زيادي نهال در سطح استان کاشت مي شود، ولي در کنار اين عمل قابل تقدير، هنوز هم شاهديم که سالانه ميزان زيادي از اين عرصه ها از بين مي رود.
به گزارش ايسنا، علي حسين بيرانوند، عضو جامعه جنگلباني ايران با بيان اينکه نبود نيروي حفاظتي کافي در منابع طبيعي استان يکي از معضلات لرستان است و اينکه عزم ملي براي حفاظت از منابع طبيعي امري ضروري است، اظهار کرد: خبرنگاران در حفظ، احيا»، توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي نقش موثري دارند; به طوري که بدون کمک آنها نمي توان در ترويج و فرهنگ اطلاع رساني در بين مردم کاري انجام داد.
اين کارشناس منابع طبيعي و آبخيزداري تصريح کرد: منابع طبيعي و مراتع، ذخاير عظيم ملي و الهي هستند; اهميت عرصه هاي منابع طبيعي و تاثير آن در کشاورزي و محيط زيست، امري غيرقابل انکار است و بي ترديد بدون وجود اين نعمت هاي خدادادي انسان نمي تواند به حيات خود ادامه دهد.
بيرانوند بر ترويج فرهنگ منابع طبيعي و آشنا کردن مردم با اهميت منابع طبيعي، بر ايجاد احساس مسووليت در مردم نسبت به حفاظت از منابع طبيعي تاکيد کرد و با بيان اينکه به عنوان نمونه شهرستان بروجرد داراي 112 هزار هکتار منابع طبيعي بوده که فقط دو نيروي حفاظتي در اين شهرستان فعاليت دارند، متذکرشد: براساس استاندار هر 5000 هکتار يک نيروي حفاظتي نياز دارد که در اين راستا شهرستان بايد 22 نيروي حفاظتي داشته باشد، بنابراين نبود نيروي حفاظتي کافي يکي از معضلات لرستان است.
يک کارشناس منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان در اين رابطه گفت: منابع طبيعي مهمترين عامل نگهدارنده آب، هوا و خاک است.
مهندس عباس طرهاني با بيان اينکه منابع طبيعي مهمترين عامل نگهدارنده آب، هوا و خاک است و هر هکتار جنگل قادر است 68 تن گرد وغبار هوا را جذب و تصفيه کند، ادامه داد: هر هکتار جنگل 2/5 تن اکسيژن توليد مي کند، حفظ آب و خاک، تغذيه آب هاي زيرزميني، توليد اکسيژن، حفظ حيات، تلطيف هوا، جلوگيري از سيل، توليد فراورده هاي صنعتي و دارويي از اثرات و فوايد مستقيم جنگل ها و مراتع است. طرهاني با بيان اينکه بيش از11 ميليون تن علوفه خشک کشور از مراتع تامين مي شود، اظهار کرد: همچنين از درختان جنگل بيش از 4500 نوع محصول به دست مي آيد.
اين کارشناس منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان با تاکيد بر اينکه منابع طبيعي نقش بسزايي در تعادل اکوسيستم و محيط زيست دارد و در تعادل آب و هوا و سردي و گرمي آن بسيار موثر است، متذکرشد: حوادث طبيعي، انسان، وقوع حريق هاي عمدي و غيرعمدي وجود دام و... به شيوه هاي مختلف موجب از بين رفتن منابع طبيعي و جنگل مي شود; آتش سوزي در جنگل که گاهي اهداف خاص مغرضانه اي را دنبال مي کند موجب از بين رفتن موجودات زنده در جنگل مي شود.
وي ادامه داد: چراي زودرس، سهل انگاري گردشگران، وجود دام مازاد بر ظرفيت مراتع، قطع درختان به منظور توليد زغال و سوخت مورد نياز حاشيه نشينان جنگل، ورود دام به اراضي جنگلي، آفات و بيماري ها، خشکسالي، آتش سوزي هاي طبيعي، وجود ريزگردهاي عربي و... در لرستان سبب از بين رفتن جنگل ها و آسيب رسيدن به بدنه پوشش گياهي استان شده است.
يک فعال زيست محيطي در لرستان گفت: درصد تخريب جنگل هاي استان بيش از 3 درصد در سال است; به طوري که در سال بيش از 12 هزار هکتار از جنگل هاي زاگرس تخريب مي شود.
مهندس قاسمي افزود: لرستان از لحاظ وسعت جنگلي استان سوم کشور است، اما متاسفانه درصد تخريب جنگل هاي استان بيش از 3 درصد در سال است; به طوري که سالانه بيش از 12 هزار هکتار در سال از جنگل هاي زاگرس تخريب مي شود.
وي ادامه داد: اخيرا ذغال گيري در استان به يک معضل بزرگ تبديل شده، يک سري افراد سودجو درختان را به آتش مي کشند، زغال تهيه و به بازار عرضه مي کنند و زمين هاي دولت را به صورت غيرقانوني تصرف مي کنند.  اين فعال زيست محيطي اضافه کرد: وضعيت آن قدر بغرنج شده و افراد سودجو آن قدر جسور شده اند که حتي در روز و در کنار جاده ها اقدام به ذغال گيري مي کنند.
قاسمي با بيان اينکه ادارات کل منابع طبيعي و محيط زيست لرستان امکانات کافي جهت صيانت از جنگل ها را در اختيار ندارند، بيان کرد: هر 5000 هکتار جنگل بايد يک جنگلبان داشته باشند، در حالي که در کشور و حتي لرستان با وجود جنگل هاي انبوه براي هر70 هزارهکتار يک جنگلبان وجود دارد و بايد براي جلوگيري از تخريب، نظارت و گشت ها را افزايش دهيم.
وي با انتقاد از اينکه نظارت در جنگل هاي لرستان بسيار ضعيف است، متذکر شد: تخريب جنگل ها بيش از 3 درصد است و اين يک فاجعه براي محيط زيست لرستان است; در شرايط کنوني اولين کاري که بايد انجام داد افزايش نيروهاي گشت و نظارت است; به گونه اي که در اين استان 50 اکيپ نظارت نياز داريم.  اين فعال زيست محيطي با بيان اينکه از يک طرف اقدام به آموزش مي کنيم و در جاي ديگر شاهد قطع درختان هستيم، يادآورشد: در حال حاضر بزرگترين معضل در لرستان تخريب است و بايد نيروهاي گشت و نظارت را بيشتر و سپس اقدام به آموزش و فرهنگي سازي کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان