نسخه شماره 2859 - 1390/12/04 -

 صدور سومين حکم قصاص چشم در کشور
 عامل نابينايي فاطمه نيز به قصاص محکوم شد 

«محمدرضا.ن» که متهم به ريختن آهک در چشمان «فاطمه.ک» است، به قصاص از ناحيه دو چشم براي سلب بينايي محکوم شد.
امير ضيا»الديني  وکيل «فاطمه»  در گفت و گو با  ايسنا، با اعلام اين خبر تصريح کرد: اين حکم که از سوي هيات قضايي دادگاه کيفري استان کردستان صادر شده است، ظرف 20 روز در ديوان عالي کشور قابل تجديدنظرخواهي است.
به گزارش ايسنا، «امير.ک» پدر اين کودک درباره جزئيات حادثه مي گويد: 17 تيرماه سال 88 ساعت 30:9 صبح به همراه خانواده ام از روستايمان در اسدآباد همدان به روستايي در شهرستان قروه سنندج رفتيم تا سري به خواهرم بزنيم. وي ادامه مي دهد: شوهرخواهرم به نام «محمدرضا» 33 ساله که به مواد مخدر اعتياد دارد ساعت 24 به خانه آمد و حدود ساعت سه بامداد بود که خوابيديم اما قبل از خواب «محمدرضا» سه ليوان شربت درست کرد و به من و «فاطمه» داد اما «فاطمه» آن را نخورد. پدر اين دختربچه مي افزايد: حدود ساعت پنج صبح مادر «فاطمه» از خواب بيدار شد و فهميد که «فاطمه» در اتاق نيست. من هم که از خواب بيدار شده بودم متوجه نبودن شوهرخواهرم شدم و زماني که از بالکن نگاه کردم، ديدم «فاطمه»، ته حياط که يک اتاق مخروبه هم آنجا بود افتاده و «محمدرضا» نيز آنجاست. وي اظهار مي کند: در حالي که خواهرم و همسرم داد و فرياد مي کردند، سراسيمه خود را به حياط رسانديم و ديديم که «فاطمه» دستانش آهکي است و تمام لباس هايش سفيد شده است. چون نمي توانست نفس بکشد، فکر کرديم مرده است. پدر اين کودک با بيان اينکه «فاطمه» صورتش سوخته و کبود شده بود، خاطرنشان مي کند: شوکه شده بوديم و خواهرم يقه شوهرش را گرفته بود که چرا اين کار را با فاطمه کرده اما او عنوان مي کرد که از بلندي به پايين پرت شده است. وي اظهار مي کند: پس از آنکه «فاطمه» را در اين شرايط پيدا کرديم، بلافاصله به روستاي خودمان برگشتيم و او را به درمانگاه برديم اما آنجا تشخيص ندادند که چه اتفاقي براي او افتاده است. در نتيجه دخترم را به بيمارستان «بعثت» همدان برديم اما پزشکان گفتند که ديگر دير شده و چشمان «فاطمه» نابود شده است. پدر «فاطمه» مي گويد: نمي توانستم صبر کنم. «فاطمه» را به تهران آوردم و دخترم يک ماه در بيمارستان مورد مدوا قرار گرفت اما پزشکان نتوانستند براي بينايي او کاري انجام دهند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان