نسخه شماره 2840 - 1390/11/11 -

 هزينه خريد قطعات يدکي مترو با افزايش چشمگيري روبرو شد
 بارسنگين هدفمندي يارانه ها بر دوش متروي پايتخت 

بر اساس گزارش هاي منتشر شده با اجراي هدفمندي يارانه ها تنها از محل افزايش تعرفه برق نزديک به 10ميليارد تومان هزينه جديد به مترو تهران تحميل شده اين در حالي است که در فاصله دو ماه مانده تا پايان سال دولت تنها نيمي از تعهدات خود به سيستم حمل و نقل ريلي تهران را به انجام رسانده است. گزارش روابط عمومي شرکت راه آهن شهري تهران و حومه نشان مي دهد هزينه برق مصرفي مترو تهران هنوز بر اساس نرخ برق صنعتي پرداخت مي شود در حالي که طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر حمايت از سامانه هاي حمل و نقل عمومي شهري مصوب سال 85 دولت موظف است تا کمترين تعرفه موجود را براي شرکت هاي حمل ونقل عمومي از جمله مترو واتوبوس اعمال کند متروي تهران در فاز اول هدفمندسازي يارانه در حالي با افزايش 3/5 برابري هزينه برق نسبت به گذشته روبرو است که بايد به آن رشد 20درصدي هزينه لوازم يدکي و 17درصدي هزينه تعمير، نگهداري، نيروي انساني و خدمات را نيز افزود. اين در حاليست که با توجه به نوسان اخير بازار ارز وافزايش 126 توماني قيمت ارز مرجع،هزينه خريد قطعات يدکي مترو که بيش از50 درصد آن از خارج از کشور تامين مي شود با افزايش چشمگيري روبرو شده است. با وجود افزايش روز افزون هزينه هاي جاري متروي تهران موضوع پرداخت نشدن يارانه بليت مترواز سوي دولت هنوز هم مورد مناقشه است به طوري که مسئولين مترو تهران اخيرا اعلام کرده اند در فاصله 2ماه تا پايان سال دولت تنها نزديک نيمي از سهم خود را پرداخت کرده که اين باعث ايجاد صدمات جبران ناپذيري در راه اداره و توسعه ناوگان ريلي درون شهري تهران خواهد شد. هرچند شهرداري تهران با وجود مشکلات فراوان در سال اخيراحداث و توسعه متروتهران را به پيش برده است اما افزايش روز افزون تورم،قيمت تمام شده احداث يک کيلومتر مترو، با محاسبه تجهيزات را از 30 ميلياردتومان در سال 84 به 70 ميليارد تومان رسانده است که اين افزايش بيش از صد درصدي در کنار عدم پرداخت سهم دولت مي تواند مشکلات جدي را رودرروي توسعه مترو تهران قرار دهد. پس ازاجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها پيش بيني مي شود استفاده از مترو با رشد بسياري روبرو شودکه اين بر اهميت توجه هر چه بيشتر مسئولان به مترو تهران مي افزايد. کارشناس ها هشدار مي دهند اگر تامين منابع مترو مورد کم توجهي قرار گيرد مي تواند در زمينه اداره وتوسعه مترو صدمات جبران ناپذيري را ايجاد کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان