نسخه شماره 2840 - 1390/11/11 -

 ناطق نوري:
 تسلط جمود فکري بر جهان اسلام، بيداري اسلامي را تهديد مي کند 

رييس دفتر بازرسي دفتر مقام معظم رهبري مداخله خارجي و تسلط جمود فکري بر جهان اسلام را دو خطر بزرگ براي بيداري اسلامي خواند.  به گزارش ايسنا، حجت الاسلام علي اکبر ناطق نوري صبح ديروز در اجلاس بين المجالس اسلامي گفت: جهان اسلام پس از بنيانگذاري دوران پرافتخار اوليه، مدت ها دچار رخوت شد و حتي دوران واپسگرايي را طي کرد.  رييس پيشين مجلس شوراي اسلامي، افزود: سال ها بود که به جز حرکت هاي اصلاحي پراکنده شاهد حرکت عمومي مسلمانان نبوديم. گستردگي درخواست تغييرات در جهان اسلام بي نظير است که از بزرگ ترين جنبه هاي آن وجهه ضداستبدادي و آگاهي از حقوق ملت هاست.  رييس دفتر بازرسي دفتر مقام معظم رهبري ادامه داد: امروزه مسلمانان دريافته اند که حق تعيين سرنوشت و تعيين حاکميت متعلق به ملت هاست.  او با يادآوري پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، گفت: من به عنوان فردي که در يکي از مهم ترين انقلاب هاي قرن اخير حضور جدي داشته و براي مدت ها رييس مجلس ايران بوده است، مطالبي را به عنوان يادآوري در اين برهه تاريخ ساز بيان مي کنم. گذشته چراغ آينده است. ملتي که از تاريخ خود درس نگيرد با خطرات مکرر مواجه مي شود.  ناطق نوري با بيان اين که ما مسلمانان روزي پيش تاز حرکت تمدن بشري بوده ايم، اظهار کرد: اگر از نقاط قوت و لغزش هاي تاريخي خود درس نگيريم، در مرحله فعلي باقي خواهيم ماند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان