نسخه شماره 2837 - 1390/11/08 -

 وزير آموزش و پرورش:
 در آستانه يک تحول عظيم در نظام تعليم و تربيت کشور هستيم 

وزير آموزش و پرورش گفت: در آستانه يک تحول عظيم در نظام تعليم و تربيت کشور هستيم و نقشه جامع علمي کشور در 13 جلسه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اجماع مصوب شده است.
به گزارش مهر، حميد رضا حاجي بابايي صبح پنجشنبه با حضور در کارگاه آموزشي سند تحول بنيادين در جمع معلمان، مديران و فرهنگيان آموزش و پرورش تبريز با اشاره به اينکه در آستانه يک تحول عظيم در نظام تعليم و تربيت کشور هستيم افزود: نقشه جامع علمي کشور در 13 جلسه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اجماع مصوب شده است.
وزير آموزش و پرورش به سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به عنوان قانون اساسي اين وزارتخانه اشاره کرد و گفت: پشتوانه اين سند 500 صفحه مباني نظري و فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسلامي است که صدها صاحب نظر در خصوص اين سند اظهار نظر کرده اند.
وي با اشاره به اينکه در نقشه جامع علمي کشور آموزش و پرورش آنقدر پر رنگ و قدرتمند ديده شده است که موجب افتخار براي آموزش و پرورش است، گفت: در سند چشم انداز 1404 از 53 راهبرد ملي آن 28 راهبرد مربوط به آموزش و پرورش است.

لبخند رضايت بايد بر لبان فرهنگيان بنشيند

وزير آموزش و پرورش در کارگاه آموزشي سند تحول بنيادين در جمع شوراي معاونين و روساي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي گفت: من معلمي هستم که عشق معلمي را مي دانم .
به گزارش ايسنا، حميدرضا حاجي بابايي با اشاره به اينکه بهترين افراد و انسان ها در آموزش و پرورش خدمت مي کنند، افزود: احساس رضايت مي کنم که در آن عطر، گل، نشاط و شادابي است.
وي گفت: با اجرايي شدن سند تحول بنيادين هر آن چيزي که در ذهن شما براي بهبود آموزش و پرورش وجود دارد، انجام خواهدشد.
وي با تاکيد براينکه هرآنچه را که بتوانيم در آموزش و پرورش عملياتي کنيم، اجرا خواهيم کرد، افزود: با سرعت و دقت به سمتي حرکت خواهيم کرد تا مدرسه اي با کمترين مشکلات داشته باشيم.  حاجي بابايي اظهارکرد: تمام تلاش ما اين است که لبخند رضايت بر لبان فرهنگيان بنشيند و اين امر بر اساس سند تحول بنيادين شکل مي گيرد.
هوشمند شدن مدارس تا 3 سال آينده عملياتي مي شود

وزير آموزش و پرورش گفت: «هوشمندسازي به معناي هوشمند شدن کل مدرسه و کلاس هاي درس است که در طول 3 سال آينده و با کمک روساي ادارات استان طبق مصوبه دولت عملياتي خواهد شد.»
به گزارش ايلنا، حميدرضا حاجي بابايي افزود: «با اجرايي شدن سند تحول بنيادين هر آن چيزي که در ذهن براي بهبود آموزش و پرورش وجود دارد، انجام خواهدشد.»
وي با تاکيد براينکه هرآنچه را که بتوانيم در آموزش و پرورش عملياتي کنيم،اجرا خواهيم کرد،افزود:« با سرعت و دقت به سمتي حرکت خواهيم کرد تا مدرسه اي با کمترين مشکلات داشته باشيم.»


نسخه چاپي ارسال به دوستان