نسخه شماره 2835 - 1390/11/05 -

 اخبار ضد و نقيض از ليبي 

گزارش ها از شهر بني وليد در ليبي حاکي از آن است که هواداران معمر قذافي، رهبر پيشين ليبي با شبه نظاميان وفادار به شوراي انتقالي حاکم بر اين کشور درگير شده اند. حداقل 28 نفر در اين درگيري ها کشته شده اند. يک مقام محلي به خبرگزاري فرانسه گفته است که هواداران سرهنگ قذافي، کنترل اين شهر را در دست گرفته اند. ساکنان شهر مي گويند درگيري ها زماني آغاز شد که به دنبال بازداشت يکي از هواداران معمر قذافي، ياران او به يکي از ساختمان هاي دولتي حمله کردند. سخنگوي شوراي محلي بني وليد هم گفته است که نزديک به 100 تا 150 فرد مسلح به سلاح هاي سنگين دست به اين حمله زدند. نيروهاي کمکي شوراي انتقالي از پايتخت به شهر بني وليد اعزام شده اند. شهر بني وليد يکي از آخرين پايگاه هاي هواداران سرهنگ معمر قذافي بود که سقوط کرد. سرهنگ قذافي اکتبر سال پيش در شهر سرت به اسارت مخالفانش درآمد و سپس کشته شد. تنش ها اخيرا در ليبي افزايش يافته و طي هفته هاي اخير درگيري هايي ميان گروه هايي که مشترکا عليه حکومت سرهنگ قذافي جنگيده بودند، روي داده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان