نسخه شماره 2830 - 1390/10/26 -

 غلا مرضا محمدي پس از کناره گيري از سرمربيگري تيم ملي کشتي آزاد:
 سرم را با اين شيوه برکناري بريده اند 

سرمربي پيشين تيم ملي کشتي آزاد تاکيد کرد به خاطر ظلمي که در حق او و کشتي شده از سمت خود کناره گيري کرده است و گفت: اي کاش حداقل يک کميته فني در فدراسيون تشکيل مي شد و اعضاي اين کميته اين جمع بندي مي رسيدند که محمدي بايد برود.
به گزارش مهر، غلامرضا محمدي در خصوص دليل استعفاي خود از سرمربيگري تيم ملي کشتي آزاد گفت: ظلمي که در حق تيم ملي کشتي آزاد شد در تاريخ کشتي ايران بي سابقه بوده است. هر مربي يک زمان مي آيد و زماني هم مي رود اما کاري که مسئولان فعلي فدراسيون کشتي ايران با من کردند توهين به شعور همه مردم است.
وي با بيان اينکه "سرم را با اين شيوه برکناري بريده اند"، افزود:  رسول خادم پس از انتصاب خود به عنوان مدير فني تيم هاي ملي کشتي پس از گذشت دو روز به صورت ناگهاني عنوان کرد که سرمربي تيم ملي کشتي آزاد است و من نيز اگر مي خواهم مي توانم به عنوان مربي در کنار تيم ملي باشم. محمدي در همين خصوص افزود: پس از آنکه خادم از من خواست به عنوان مربي در کنار تيم ملي کشتي آزاد باشم به او گفتم که اين شرايط جديد را قبول نمي کنم و اي کاش 10 سال پيش شما دين خود را به کشتي ادا مي کرديد!
وي تاکيد کرد: ما براي تيم ملي کشتي آزاد زحمات زيادي کشيده ايم و حالا که اين تيم به شرايط ايده آلي رسيده، خادم دست روي آن گذاشته است. به نظر من اين تيم لياقت آن را دارد که در المپيک سه يا چهار مدال بگيرد. سرمربي پيشين تيم ملي کشتي آزاد در خصوص استعفاي خود نيز گفت: وقتي شرايط را اينگونه ديده و متوجه نحوه تصاحب تيم ملي کشتي آزاد توسط رسول خادم شدم، ديگر ماندن را جايز نديدم. با ظلمي که آقايان در حق تيم ملي کشتي آزاد کردند، بهترين تصميم را در استعفا ديدم.
وي در همين خصوص تاکيد کرد: معلوم نيست که آقاي خادم چرا بعد از سال ها با وجود مسئوليت در شوراي شهر خود را سرمربي تيم ملي کشتي آزاد کرده است؟! واقعا نمي دانم خادم به دنبال چيست. آيا به دنبال اين بود که يک تيم آماده را که ديگران براي آن زحمت کشيده بودند را تصاحب کند و با آن به افتخار برسد؟ محمدي با بيان اينکه آقايان را به خدا واگذار مي کنم، گفت: رضا مهماندوست پس از شنيدن اين خبر به من زنگ زد و به حالم گريه مي کرد! او از من پرسيد: چرا با تو به اين شکل رفتار کردند؟
"چرا و با چه هدفي اين تغيير و تحولات بايد در آستانه المپيک اتقاق افتاده است؟ چطور آقايان با عزل و نصب هاي خود چنين ريسک هايي را در رشته پراهميتي مثل کشتي انجام مي دهند؟"
وي با طرح اين پرسش ها تصريح کرد: من به سهم خودم زحمات زيادي براي تيم ملي کشتي آزاد کشيدم اما اين نحوه برخورد و شکل برکناري من نهايت توهين و بي احترامي است. اي کاش حداقل يک کميته فني در فدراسيون تشکيل مي شد و اعضاي اين کميته به اين جمع بندي مي رسيدند که محمدي بايد برود نه اينکه سليقه اي در اين خصوص عمل شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان