نسخه شماره 2829 - 1390/10/25 -

 اسيد چرب DHA توان بارورسازي را در مردان افزايش مي دهد 

در يک مطالعه جديد معلوم شد مصرف نوعي اسيد چرب امگا -3 خاص که در ماهي  آزاد و ماهي تن يافت مي شود تاثير مهمي در افزايش توان بارور سازي در مردان دارد.
به گزارش ايسنا، کارشناسان طب توليدمثلي در دانشگاه ايلينويز در اين مطالعه تاکيد کردند اسيد چربacib bocosahexaenoic  با علامت اختصاريDHA  براي شکل گيري ساختار صحيح سلول هاي جنسي مردانه (اسپرم ها) ضروري است. اين اسيد چرب باعث مي شود اسپرم ها دنباله طويل تري پيدا  کنند و در نتيجه قدرت بارورسازي آنها افزايش مي يابد.
مانابو ناکامورا استاديار بيوشيمي و تغذيه مولکولي دانشگاه ايليونز در اين باره اظهار داشت: اسپرم هاي معمولي داراي يک ساختار قوسي شکل موسوم به آکروزوم هستند که در فرآيند بارورسازي وجود آن ضروري است.
اين مطالعه براي اولين بار نشان مي دهد که اسيد چربDHA  در هم جوشي واحدهاي سازنده آکروزوم به يکديگر نقش حياتي ايفا مي کند. بدون وجودDHA  اين ساختار حياتي شکل نمي گيرد و در نتيجه اسپرم ها نمي توانند کار خود را به درستي انجام دهند.
بنابراين گزارش، خواص معجزه آساي دو اسيد چرب امگا - 3 موسوم بهDHA  وEPA  در پيشگيري و درمان بسياري از بيماري ها شناخته شده است. با توجه به اين که اين دو اسيد چرب فقط در ماهي و روغن ماهي يافت مي شوند، سعي کنيد خود و خانواده خود را به مصرف بيشتر اين منبع غذايي بسيار مهم و پرخاصيت عادت داده و آن را جز» برنامه غذايي خود قرار دهيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان