نسخه شماره 2820 - 1390/10/13 -

 وزير کشور خبر داد:
 تدوين طرح جامع بازسازي و بازتواني در کشور 

وزير کشور با اشاره به پيش بيني اعتبار هشت  هزار ميليارد توماني براي مديريت بحران در برنامه پنجم توسعه، اعلام کرد: در سال جاري يک هزارميليارد تومان از اين اعتبار تخصيص يافته است.
به گزارش ايسنا، مصطفي محمدنجار در همايش ملي "بازتواني در بلاياي طبيعي" با بيان اينکه در ميان 43 نوع بلاي طبيعي و انسان ساخت، بيش از 30 نوع از اين بلايا در کشور رخ داده است، اظهار کرد: از منظر تعاريف طبيعي، ايران، کشوري حادثه خيز محسوب مي شود.  وي با اشاره به تلفات جاني 70هزار نفري در زلزله هاي بزرگ اخير در شهر، بر ضرورت برنامه ريزي صحيح براي پيشگيري در مقابله با بحران تاکيد کرد.  وزير کشور با بيان اينکه رفع دغدغه و نگراني مردم در مقابل حوادث غيرمترقبه و غيرقابل پيش بيني به عنوان يک اصل در دولت مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: چهار مرحله مديريت شامل پيش بيني و پيشگيري، آمادگي، مقابله و در نهايت بازسازي و بازتواني براي اين رفع دغدغه بايد جدي گرفته شود.  نجار ايجاد مديريت يکپارچه، فراهم کردن نظام ساختاري مناسب به منظور مقابله اثرگذار با بحران را ضروري توصيف کرد و افزود: براي دستيابي به نظام يکپارچه که در آن همه دستگاه ها وظايف خود را در مواقع بحران بدانند، نيازمند برگزاري مانورهاي متعدد به منظور رفع آسيب ها و نقاط ضعف هستيم.  وي با اشاره به اهميت بازتواني رواني و اجتماعي حادثه ديدگان در بلاياي طبيعي اظهار کرد: براي اين منظور مي توان از ظرفيت مردم استفاده کرد، چرا که خودامدادي به ويژه در حوزه رواني بسيار اثربخش تر خواهد بود.  وزير کشور به تهيه طرح جامع کاهش خطرپذيري کشور در مقابل بلاياي طبيعي اشاره کرد و افزود: در قالب اين طرح وظايف هر يک از دستگاه ها مشخص شده و در مواقع بحران از آشفتگي و هدر رفتن نيروها جلوگيري خواهد شد.  نجار خاطرنشان کرد: با توجه به اهميت استان تهران به عنوان پايتخت و پرجمعيت ترين شهر کشور، وظايف کليه دستگاه ها در مورد زمان وقوع بحران در اين استان مشخص شده و پنج استان اطراف تهران نيز به عنوان استان هاي معين در هنگام بروز حادثه وارد عمل خواهند شد.  وي در ادامه با اشاره به اقداماتي که در حوزه بازسازي و بازتواني به حادثه ديدگان انجام مي شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر بازتواني از طريق تامين شغل و معيشت و مسکن، بايد مدت بازتواني رواني نيز تحت نظر کافي صورت گيرد.  به اعتقاد نجار، وزارت بهداشت با همکاري ديگر دستگاه هاي حمايتي مرتبط همچون بهزيستي بايد اقدامات خود را به صورت مدون و در قالب يک طرح جامع به منظور بازسازي و بازتواني رواني حادثه ديدگان دنبال کنند.  وي در ادامه به تشکيل سازمان مديريت بحران در دولت نهم و دهم اشاره کرد و با اشاره به تشکيل جلسات شوراي عالي مديريت بحران کشور با حضور 29 دستگاه، تصريح کرد: 14 تن از وزرا در شوراي عالي مديريت بحران که رييس جمهور رياست آن را به عهده دارد، شرکت مي کنند.  وزير کشور با اشاره به پيشرفت هاي مختلفي که جمهوري اسلامي ايران به آن دست يافته است، اظهار کرد: در موضوع مقابله با حوادث و بلاياي طبيعي و بازتواني نيز بايد رويکرد علمي و دانش محور مدنظر قرار گيرد.  وي در عين حال به تجربياتي که در حوادث و بلاياي رخ داده در گذشته حاصل شده اشاره کرد و افزود: علاوه بر اين مي توان از تجربيات بين المللي در کشورهاي حادثه خيز نيز استفاده کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان