نسخه شماره 2803 - 1390/09/23 -

 يحيي زاده با تاکيد براينکه دولت دهم از دولت نهم ضعيف تر عمل کرد:
 کسي باور نمي کرد وعده هاي دولت فقط شعار باشد 

کسي باور نمي کرد که گفته هاي دولت بيشتر در حد شعار باشد و فقط دولت شعار بدهد، اما الان که به خروجي کار دولت نگاه مي کنيم، مي بينيم که خيلي مسائل مطرح شده توسط دولت جنبه شعاري داشت و اين امر بين عوام و خواص و توده مردم نيز مطرح است. سيد جلال يحيي زاده در گفت وگو با اعتدال گفت: ارزيابي عملکرد مصوبات سفرهاي استاني دولت کمي است ; يعني دولت اگر 200 مصوبه داشته که يکي اجرا نشده، مي گويند 99 درصد مصوبات اجرا شده است ، در حالي که بايد ديد همان يک مصوبه که اجرايي نشده چيست و گاهي همان يک مصوبه اجرا نشده به اندازه 50 درصد مصوبات اجرا شده به اعتبار و تسهيلات نياز دارد. عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس افزود: ايرادي که رويه فعلي اعلام آمار تحقق وعده هاي دولت وارد است ، اين است که بايد ارزيابي اجرايي شدن مصوبات سفرهاي دولت با وضع فعلي متفاوت باشد; الان  شاخص درست و مناسبي براي اين کار مد نظر نيست و ما آمار ارائه شده در اين خصوص را درست نمي دانيم. نماينده يزد و ميبد ادامه داد: نزديک 11 ماه از سفر سوم استاني به يزد گذشته و مواردي که اجراي آن شروع شده، در مرحله مطالعاتي است و هنوز در استان مصوبات گاز رساني و آب رساني که مهمترين نياز استان است اجرايي نشده و خيلي عقب هستيم. يحيي زاده گفت: در سال هاي ابتدايي دولت که به اقدامات و سفرهاي استاني نگاه مي کرديم، شاهد حضور خوب دولت در شهرها بوديم و کسي باور نمي کرد که گفته هاي دولت بيشتر در حد شعار باشد و فقط دولت شعار بدهد، اما الان که به خروجي کار دولت نگاه مي کنيم، مي بينيم که خيلي مسائل مطرح شده توسط دولت جنبه شعاري داشت و اين امر بين عوام و خواص و توده مردم نيز مطرح است.عضو کميسيون فرهنگي مجلس افزود: دولت دهم از دولت نهم هم ضعيف تر عمل کرد و مخصوصا در حوزه فرهنگ با اينکه بودجه ها افزايش يافت، اين ضعف نمايانتر بود; در مسائل اقتصادي  نيز، دولت کارهاي بزرگي را استارت زد، اما در برخي موارد از جمله اشتغال زايي، معضل بيکاري و کاهش موثر تورم با تمام تاکيداتي که نظام بر روي آنها داشت، خيلي عقب افتاد. وي گفت: دولت در مسائل سياست خارجي هم که در زمان دولت نهم معروف به اقدامات قاطع بود، در برهه اخير و دو سه اتفاق جاري مي بينيم که کار خوبي صورت نداده است مثلا در مورد اخراج ديپلمات هاي ما از انگليس يا در مورد اقدامات فعلي آمريکا بي تفاوتند; آيا ترس آنها از اين است که فردا آمريکايي ها به خاطر توقيف هواپيماي جاسوسي خود از ايران شکايت کنند؟ ليکن متاسفانه بعد از گذشت 8 روز، دولت تنها سفير سوئيس احضار کرد که دردي دوا نمي کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان