نسخه شماره 2803 - 1390/09/23 -

 وکيل رئيس دفتر رئيس جمهور:
 اظهارات داود احمدي نژاد درباره مشايي مصداق عناوين مجرمانه است 

وکيل رئيس دفتر رئيس جمهور، اظهارات برادر رئيس جمهور درباره رحيم مشايي را کذب و مصداق بارز عناوين مجرمانه و قابل پيگرد قضايي دانست. به گزارش فارس، سيدعلي اصغر حسيني وکيل اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس جمهور، با انتشار متني به اظهارات داود احمدي نژاد درباره سوابق و ديدگاه هاي موکلش واکنش نشان داد. در اين متن که در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفته، اظهارات داود احمدي نژاد برادر رئيس جمهور و بازرس ويژه اسبق وي که در تاريخ 19 آذر ماه جاري توسط اين خبرگزاري منتشر شده،  مصداق بارز "افترا و نشر اکاذيب" دانسته شده است. وکيل مشايي اعلام کرد: اظهارات آقاي داود احمدي نژاد عليه موکل اينجانب، من جمله "برخورداري از سابقه نفاق و اباحي گري و ليبرال بودن، عضويت در انجمن حجتيه، تعظيم در برابر آمريکا و رژيم صهيونيستي، عدم اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، ادعاي ارتباط با امام زمان (عج) و...، اکاذيب و اباطيلي ساخته و پرداخته ذهن وي و همفکران اوست. حسيني افزود: اين اظهارات مصداق بارز عناوين مجرمانه افترا و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي موضوع مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي محسوب مي شود و مسلما در اسرع وقت نسبت به طرح شکايت کيفري عليه ايشان اقدام خواهد شد. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان