نسخه شماره 2791 - 1390/09/07 -

 عضو کميسيون اقتصادي:
 تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه، سياسي است 

عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت به دلايل سياسي انجام پروژه ها را با تاخير انجام مي دهد تا در زمان باقي مانده تا انتخابات اين پروژه ها به سر انجام نرسد.فخرالدين حيدري در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اينکه مدت زمان زيادي تا تقديم بودجه 91 به مجلس شوراي اسلامي باقي نمانده است و دولت بايد به کارهاي خود سرعت بيشتري دهد، افزود:تاخير دولت در ارائه بودجه90 به مجلس شوراي اسلامي، بزرگترين آسيب رابه کشور زد چرا که در بسياري ازاستانها از جمله استان کردستان موافقتنامه پروژه ها هنوزدر حال تبادل است و بسياري از پروژه ها در مناطق محروم اجرايي نشده است لذا در حال از دست دادن زمان هستيم. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح کرد: البته اينطور که به نظر مي رسد دولت به دلايل سياسي انجام پروژه ها را با تاخير انجام مي دهد تا در زمان باقي مانده تا انتخابات اين پروژه ها به سر انجام نرسد. وي با تاکيد بر اينکه بعيد به نظر مي رسد دولت در مدت زمان باقي مانده موفق شود بودجه 91 را تقديم مجلس شوراي اسلامي کند خاطر نشان کرد: بعيد است امسال نيزدولت مثل سال گذشته موفق شود تا 15 آذر ماده لايحه بودجه را تقديم مجلس شوراي اسلامي کند و البته اين موضوع بيشتر حال و هواي سياسي دارد. حيدري با بيان اينکه در بودجه91 سه موضوع بسيارمهم و حياتي است و بايد بودجه بيشتري به آنها اختصاص داده شود، اظهار داشت: بيشترين احساس نياز مربوط به بخش راه هاي شهري و روستايي و جاده اي سراسر کشور است ضمن اينکه مساله بهداشت و سلامت و همچنين آب و فاضلاب روستايي نيز از جمله موارد مهم و قابل توجه است که بايد بودجه بيشتري به آنها اختصاص داده شود. نماينده مردم سقز و بانه در خانه ملت تاکيد کرد: دولت بايد به سه موضوع مطرح شده به عنوان اولويت هاي کاري خود نگاه کند و در صدد رفع موانع موجود در اين حوزه ها باشد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به تخلف مالي صورت گرفته در سال جاري اذعان داشت: مجلس در امر واگذاري اختيارات بودجه به معاونت راهبردي رياست جمهوري اشتباه بزرگي را مرتکب شده است چرا که اين معاونت در امر اختصاص بودجه به صورت ناعادلانه عمل کرده  و در قبال بسياري از استانها کوتاهي هايي انجام داده است. حيدري با اشاره به اقدام اشتباه مجلس درباره واگذاري اختيارات به يک شخص و مجموعه در زمينه واگذاري بودجه در برنامه پنجم توسعه به معاونت راهبردي رياست جمهوري افزود: واگذاري اختيارات تخصيص بودجه در برنامه پنجم توسعه وواگذاري اين حق به معاونت راهبردي رياست جمهوري باعث بروز تخلفاتي دراين مجموعه شده است و معتقدم اقدام اشتباهي بوده که از سوي مجلس صورت گرفته است و بايد اصلاح شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان