نسخه شماره 2787 - 1390/09/02 -

 در راستاي توانمند سازي حمل و نقل شهري پايتخت در «سال جهاد اقتصادي» انجام شد:
 پياده سازي نظام بودجه ريزي عملياتي مديريت شهري در حوزه حمل و نقل و ترافيک 

در راستاي توانمند سازي حمل و نقل شهري پايتخت در «سال جهاد اقتصادي»، نرم افزار نظام بودجه ريزي عملياتي مديريت شهري در حوزه حمل و نقل و ترافيک راه اندازي شد.  مديرکل برنامه ريزي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با اعلام اين خبر گفت: با توجه به اين که «چابک سازي» مجموعه به عنوان يکي از اصول اساسي و محورهاي مشترک سياست مديريت شهري در حوزه حمل و نقل عمومي در سال90 در دستور کار قرار دارد، نرم افزار بودجه ريزي عملياتي در اين معاونت با تلاش پنج ماهه کارشناسان اين اداره کل راه اندازي شد. مهندس مسعود رنجبريان افزود: در اجراي دستور شهردار محترم تهران براساس بخش نامه بودجه سال جاري شهرداري تهران، معاونت حمل و نقل و ترافيک به عنوان اولين حوزه ستادي جهت پياده سازي نظام بودجه ريزي عملياتي مديريت شهري، نرم افزار مذکور با استناد به اصلاح فرآيندها و تفويض فعاليت ها راه اندازي شد.  وي اظهار کرد: با توجه به نصب و راه اندازي نرم افزار بودجه ريزي عملياتي در شهرداري تهران، دسترسي به سطوح مختلف نرم افزار براي 30 نفر از کارشناسان آموزش ديده اين معاونت برقرار شده و پس از طي مراحل تکميل و ثبت اطلاعات مورد نياز در اين نرم افزار، سيستم تنظيم بودجه سال 91 از اين طريق انجام خواهد پذيرفت. رنجبريان تصريح کرد: راه اندازي نرم افزار بودجه ريزي عملياتي در حوزه حمل و نقل شهري از اقدامات انجام شده در جهت بسترسازي، سياست گزاري و نظارت کلي بر فعاليت هاي مرتبط با اين حوزه با اتکا» به روحيه جهادي و حرکت جهاد گونه مديران و کارکنان خدوم مجموعه مديريت شهري است. مديرکل برنامه ريزي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران در پايان خاطرنشان کرد: افزايش بهره وري و کاهش وقت و  هزينه ، لازمه پيشرفت اقتصادي در حوزه حمل و نقل و ترافيک است که به کارگيري نرم افزار مذکور از جمله تدابير و تمهيدات پيش بيني شده در همين زمينه است. پيش از اين، «کوچک سازي»، «چابک سازي» و «خصوصي سازي»، به عنوان سه اصل اساسي سياست مديريت شهري در حوزه حمل و نقل عمومي در سال 90 اعلام شده و معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران نيز بهبود روش ها و اصلاح فرآيندها، تفويض فعاليت ها به لايه هاي اجرايي و واگذاري امور غير حاکميتي به بخش خصوصي را اساس کار اين حوزه در سال 90 عنوان کرده بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان