نسخه شماره 2753 - 1390/07/20 -

 دريافت مواد غذايي نا مناسب و کم تحرکي دو عامل مهم درافزايش چاقي هستند 

گروه سلا مت: بعد از جنگ جهاني دوم، استفاده نامناسب از مواد غذايي و کم تحرکي باعث افزايش اضافه وزن و چاقي شده به طوري که شيوع اضافه وزن و چاقي از10 درصد در 50سال پيش به حدود 70 درصد رسيده است. دکتر فريدون عزيزي رئيس سومين کنگره چاقي و درمان چاقي د ر ايران گفت:چاقي به عنوان مهمترين مسايل بهداشتي درماني قرن در اکثر کشورهاي جهان تلقي مي شود و سازمان هاي جهاني که مسايل بهداشتي را تحت نظر دارند چاقي را به عنوان مشکل اصلي بروز بيماري هاي غير واگير از جمله بيماري هاي قلبي،ديابت و سرطان در قرن 21 قلمداد مي کنند. وي افزود: شيوع چاقي در 50 سال گذشته از10درصد به حدود 70 درصد رسيده است به طوري که اضافه وزن و چاقي در گذشته مخصوص کشورهاي پيشرفته بود ولي در دهه گذشته به علت مشکلات گذار تغذيه اي در کشورهاي در حال پيشرفت از جمله ايران نيز ديده شده است. رئيس سومين کنگره چاقي ودرمان چاقي در ايران در ادامه عنوان کرد:در دهه اخير افزايش عوارض ناشي از چاقي مانند بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت، آرتروز، سرطان و بيماري هاي کيسه صفرا به شدت رو به افزايش است و مهمترين مشکلي که در آينده در زمينه چاقي مورد نظر مي باشد، افزايش چاقي در کودکان است.  دکتر عزيزي در ادامه تصريح کرد:در کشورهاي پيشرفته حدود 30 درصد ازکودکان و نوجوانان و در کشور ما حدود  15درصد دچار چاقي هستند که شيوع چاقي در اين سنين باعث بروز عوارض قلبي عروقي  و ديابت در سنين پايين خواهد شد. وي تاکيد کرد: به طوري که امروزه ديابت نوع2 که در گذشته مخصوص افراد بزرگسال بود در اطفال و نوجوانان نيز ديده مي شود. پيش بيني شده که تا30 سال آينده در افراد سنين20 تا30 سال باعث افزايش بيماري هاي قلبي عروقي  و عروقي مي شود. رئيس سومين کنگره چاقي ودرمان چاقي در ايران که25 تا27 آبان در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار خواهد شد، ادامه داد:براي اين کنگره سمپوزيوم هايي در زمينه آموزش و پيشگيري از چاقي در کودکان و نوجوانان، تغذيه و چاقي، جراحي، دارو درماني و روش هاي مختلف مراقبت از چاقي ،مديريت استرس، رژيم درماني و فعاليت بدني تدارک ديده شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان