نسخه شماره 2746 - 1390/07/12 -

 نقاب زندگي 

سوختگي ناشي از سانحه و حادثه و يا هر اتفاق ديگر تبعات جبران ناپذيري را مي تواند براي فرد دچار سوختگي بوجود آورد و بزرگ ترين معضل طرد از اجتماع است.
شايد در تاکسي، اتوبوس و يا ديگر محيط هاي عمومي، کسي را ديده ايم با صورتي سوخته که اطرافيان ناخودآگاه از او دوري مي کنند. انگاري دچار يک بيماري مسري مثل جذام است.  
حال تصور کنيد که يک بچه از ناحيه صورت دچار سوختگي شديد شده و مي خواهد در محيط کودکانه ادامه حيات بدهد. دشواري بسيار است; "وانگ جنژيانگ" کودک شش ساله چيني در يکي از روستاهاي استان شانژي چين که در يک تصادف از ناحيه صورت دچار سوختگي شديد شده است، روزگار سختي را مي گذراند و پزشکان نمي توانند صورت او را تا شکل گيري کامل رشد ترميم قطعي نمايند.
همکلاسي هاي وانگ از برخورد با او و در کنار او نشستن با چهره چروکيده وحشت دارند و دوري مي کنند، به همين دليل پدر وانگ مجبور شده بر صورت پسرش ماسکي بکشد تا ديگر بچه ها وحشت نکنند و فرزندش را در محيط مدرسه بپذيرند.
عکس هاي گزارش تصويري اين هفته که توسط "جيسون لي" عکاس خبرگزاري رويترز گرفته شده است خود گوياي همه رنج هايي است که اين کودک چيني در اجتماع مي برد.  


نسخه چاپي ارسال به دوستان