نسخه شماره 2742 - 1390/07/07 -

 عباسي از انتخاب اعضاي هيات مديره استقلال و پرسپوليس دفاع کرد 

پس از انتقادهاي فراوان به نخستين تصميم تاثيرگذار محمد عباسي در قامت وزير ورزش، سکوت چند روزه او عجيب بود اما او سرانجام پس از گذشت يک هفته از انتخاب اعضاي هيات مديره استقلال و پرسپوليس از تصميمش دفاع کرد و گفت که اين انتقادها تنها بحث هاي داخلي در رسانه ها است.
به گزارش ايسنا، محمد عباسي درباره انتقادهاي فراوان به انتخاب اعضاي هيات مديره استقلال و پرسپوليس گفت: ما در ورزش مان ظرفيت زيادي داريم که فوتبال تنها بخشي از اين ظرفيت است. در فوتبال هم باشگاه هاي زيادي داريم که استقلال و پرسپوليس دو باشگاه از اين مجموعه بزرگ هستند. مي دانيم که اين دو باشگاه طرفداران فراواني در سطح کشور دارند و ما نسبت به محبوبيت اين دو باشگاه واقف هستيم. فکر مي کنم بحث هايي که در رسانه ها مطرح مي شود، تنها بحث هاي داخلي است. بايد راه را براي پيشرفت فوتبال و اين دو باشگاه فراهم کنيم.  عباسي درباره انتقاد نمايندگان مجلس به اين انتخاب ها گفت: بعضا مصاحبه هايي که پخش مي شود، گفت و گو هاي کامل نمايندگان مجلس نيست. البته شايد برخي از نمايندگان انتقادهايي داشته باشند که اين هم طبيعي است، اما بايد بگويم ما با نمايندگان مجلس و به ويژه  کميسيون تخصصي رفاقت و تعامل کامل داريم.
وي درباره بحث دو شغله بودن برخي از اعضاي هيات مديره استقلال و پرسپوليس گفت: ما در دولت بيشترين تاکيد را بر اجراي قوانين داريم و مطمئن باشيد مشکلي در اين باره وجود ندارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان