نسخه شماره 2742 - 1390/07/07 -

 ايران بزرگترين صادرکننده نفت به ترکيه واسپانيا 

مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت با اشاره به افزايش صادرات نفت ايران به ايتاليا، ترکيه و اسپانيا از امضاي قراردادهاي بلندمدت فروش نفت با برخي از شرکت هاي اروپايي خبر داد و گفت: روسيه مهمترين رقيب نفت ايران در بازار مديترانه است. سيدمحسن قمصري در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت صادرات نفت ايران به کشورهاي حوزه درياي مديترانه، گفت: در سال جاري ميلادي، صادرات نفت خام ايران به برخي از کشورهاي اروپايي به ويژه در منطقه مديترانه همچون ايتاليا، ترکيه و اسپانيا افزايش يافته است. مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت با اعلام اينکه بر اساس يک قرارداد، ايران سالانه 6 تا 7 ميليون تن نفت خام به ترکيه صادر مي کند، در خصوص دلايل افزايش فروش نفت به اين کشور همسايه اظهار داشت: به دليل مناسب بودن بازار ترکيه در ماه هاي اخير، صادرات نفت به اين کشور همسايه افزايش يافته است. پس از جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين تامين کننده نفت ترکيه، عراق با صادرات 430 هزار و 869 تن نفت در جايگاه دومين صادرکننده نفت به ترکيه قرار داشته است. قمصري در ادامه از افزايش صادرات نفت ايران به اسپانيا و ايتاليا خبر داد و افزود: اين افزايش صادرات نفت بيشتر به دليل تقاضاي فصلي بوده است. اين مقام مسئول با يادآوري اينکه در حال حاضر شرکت ملي نفت ايران با اسپانيا قراردادهاي بلند مدت صادرات نفت خام امضا کرده است، تبيين کرد: هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود يکصد هزار بشکه نفت خام به اسپانيا صادر مي شود. مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت همچنين با اشاره به افزايش فروش نفت خام به ايتاليا به مهر اعلام کرد: از ابتداي سال جاري تاکنون، به طور متوسط روزانه 150 تا 160 هزار بشکه نفت از سوي شرکت ملي نفت ايران به ايتاليا صادر شده است. وي همچنين با بيان  اينکه ايران در بازارهاي جهاني هيچگونه مشکلي براي صادرات نفت خام ندارد، خاطرنشان کرد: تمام کشورهاي اروپايي خريدهاي خوبي از ايران انجام داده اند و شرکت ملي نفت هم با برخي از اين کشورها، قراردادهاي بلندمدت صادرات نفت امضا کرده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان