نسخه شماره 2738 - 1390/07/03 -

 پيمانکار قطار شهري در قبال حقوق کارگران مسوول است 

گروه شهرستانها: شهردار کرج با بيان اينکه شهرداري همه صورت وضعيت هاي شرکت سابير، پيمانکار قطار شهري کرج را پرداخت کرده است، گفت: پيمانکار قطار شهري در قبال حقوق پرداخت نشده کارگران مسوول است.  به گزارش مردم سالا ري به نقل  از روابط عمومي و بين الملل شهرداري کرج، سيد علي آقازاده با اشاره به اعتراض کارگران قطار شهري کرج گفت: سازمان قطار شهري و شهرداري مطالبات پيمانکاري طرف قرار داد قطار شهري را پرداخت کرده است، اما اين شرکت از پرداخت حقوق کارگران خودداري مي کند.  وي افزود: به طور صريح، واضح و شفاف بايد گفت، کارگراني که به استخدام شرکت سابير به عنوان پيمانکار قطار شهري کرج در آمده اند هفت ماه است که حقوق دريافت نکرده اند و اين در صورتي است که شهرداري يک ميليارد و 600 ميليون تومان به سابير پرداخت کرده است.   آقازاده،دريافت به موقع حقوق در پايان هر ماه را حق مسلم پرسنل و کارکنان هر سازمان و مجموعه دانست و افزود: دريافت حقوق به ازاي کار به کارگران و پرسنل به لحاظ پاسخگويي آنان به مخارج زندگي امري ضروري است و شهرداري کرج نيز با درک اين موضوع به صورت کامل اقدام به پرداخت صورت وضعيت هاي شرکت سابير کرده است.  وي بيان کرد: بر مبناي قانون، ضابطه و قراردادهاي موجود، سازمان قطار شهري کرج به عنوان کارفرما ملزم به پرداخت صورت وضعيت هاي پيمانکار است.  وي با اشاره پيگيري هاي مستمر در اين خصوص گفت: صورت وضعيت هاي پيمانکار از سوي سازمان قطار شهري پرداخت شده و اين درحالي است که متاسفانه شرکت سابير نسبت به اين مهم کوتاهي کرده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان