نسخه شماره 2734 - 1390/06/28 -

 اتهام جديد آمريکا به اسلام آباد 

"کامرون مانتر" سفير آمريکا در پاکستان گفت که شبکه حقاني با دولت پاکستان در ارتباط است.
به گزارش بي بي سي، سفير آمريکا در اسلام آباد با اعلام اين که پاکستان با شبکه حقاني در ارتباط است، خواهان "پايان يافتن" رابطه با اين شبکه شد. شبکه حقاني از متحدان مهم طالبان به حساب مي آيد و "سراج الدين حقاني" رهبري آن را برعهده دارد. اين گروه مظنون به انجام حملات گسترده اي عليه نيروهاي بين المللي و دولت افغانستان است. مانتر در پاسخ به پرسشي درباره حمله پنجشنبه در کابل موضوع را به ارتباط دولت پاکستان و شبکه حقاني کشاند. در حمله پنجشنبه گروهي از شبه نظاميان در کابل، 25 تن کشته شدند. اين حمله 20 ساعت به طول انجاميد و گفته مي شود که عامل آن، شبکه حقاني بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان