نسخه شماره 2732 - 1390/06/26 -

 شمقدري:
 تا هستم نمي گذارم ديگران دخالت کنند 

جواد شمقدري با بيان اينکه براي او، مهم خدمت کردن است و فرق نمي کند اين خدمت در کجا انجام شود، ادامه داد: مهم پيشرفت سينما و خارج شدن آن از اين اپوزيسيون است. به گزارش ايسنا، معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که پنجشنبه شب  24 شهريور ماه  به مناسبت روز ملي سينما در برنامه دو نيم ساعت شبکه خبر حاضر شده بود درباره صحبت هايي که در خصوص جابه جايي اش مطرح مي شود، اظهار کرد: من روزي که اين مسووليت را پذيرفتنم به آقاي رئيس جمهور هم گفتم که برنامه ها بايد حداقل تا 10 سال استمرار پيدا کند و در دوره هاي کوتاه فايده ندارد و مهم ادامه برنامه ها است. شمقدري يادآور شد: از شش ماه بعد ازاينکه من معاون سينمايي شدم بحث کنار رفتنم مطرح بود و حالا به تناسب سازمان سينمايي دوباره در حال مطرح شدن است. ساز و کار سازمان سينمايي با وزير است و ايشان هر لحظه مي توانند معاونشان را عوض کنند. وي در خصوص تشکيل سازمان سينمايي گفت:  در همه دوره ها بحث تغيير جايگاه معاونت سينمايي مطرح بوده است چرا که سينما امروز يک هنر برتر و تاثيرگذار است و آنقدر که سينما مخاطب دارد و مردم به آن توجه دارند و بخشي از جامعه هنري درگير آن شده ديگر بخش هاي هنري چنين ويژگي را ندارد، بنابراين نبايد چنين هنري در چارچوب يک معاونت محدود شود. شمقدري تشکيل سازمان سينمايي را در کنار شوراي عالي سينما بزرگترين اتفاق براي سينما دانست و اظهار کرد: سه ماه براي تشکيل ساختار اين سازمان فرصت داده شده است که 40 روز از آن باقي مانده تا در نهايت سير اداري طي شود و بعد از ابلاغ توسط رئيس جمهور اين سازمان، کارش را زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آغاز کند. وي با بيان اينکه اختيارات رئيس سازمان بيشتر از معاون خواهد بود تصريح کرد: با بودجه مصوبي که مستقيما به سازمان اختصاص پيدا مي کند اختيارات بيشتري شامل اين سازمان خواهد شد و مستقل تر مي تواند عمل کند. معاون سينمايي در خصوص شوراي عالي سينما اظهار کرد:  طبق آئين نامه قرار بود در سال دو جلسه با رئيس جمهور برگزار شود که به پيشنهاد ايشان قرار شد هر سه ماه يک جلسه باشد و طي اين مدت نيز سه جلسه با ايشان و جلسات ديگري نيز با نائب رئيس شورا داشته ايم و کميسيون تخصصي هم برنامه هايش را داشته است. شمقدري در خصوص استعفاي جمال شورجه از اين شورا خاطر نشان کرد:  اين شورا 13 نفر عضو ثابت دارد و طبق شوراهاي ديگر طبيعتا اگر کسي کنار برود جايگزيني انتخاب خواهد شد. اما بحث استعفاي آقاي شورجه بيشتر جنبه ژورناليستي داشته و جدي نبوده و ما از ايشان خواهش کرديم که ارتباط کاريشان را داشته باشند. معاون سينمايي در خصوص حل مشکل فيلم هاي توقيفي در ابتداي مديريتش گفت:  تحليل ها و نظرات مختلفي در اين خصوص مطرح شد و جنگي ميان دو ديدگاه بود و ما تصميماتي گرفتيم و براي برخي از اين فيلم ها اکران محدود مشخص کرديم. در مجموع ما همه بحث ها را گوش مي کنيم و به دنبال يک تعامل مثبت با افکار عمومي رسانه ها و مسئولين هستيم تا چنين مشکلي براي هميشه از سينماي ايران برداشته شود. وي با بيان اينکه در مجموع نگاه ما اين است موانعي براي فيلمي وجود نداشته باشد گفت: در حال حاضر به جز يکي دو فيلم که از قبل باقي مانده و خود فيلم ساز هم مشکل فيلمش را مي داند، ساير فيلم ها مشکلي ندارند. شمقدري در خصوص فيلم «خانه پدري» گفت:  من اين فيلم را نديدم اما کيانوش عياري يکي از فيلمسازان خوب ما است که معتقدم که اگر فيلم «خانه پدري» در جشنواره مي آمد مي توانست چند جايزه را بگيرد اما آن طور که شنيدم ايشان مشکل کار را پذيرفته اند و اصلاح کرده اند. وي همچنين از حل مشکل فيلم «گزارش يک جشن» ابراهيم حاتمي کيا تا هفته آينده خبر داد.  به گزارش ايسنا،معاون امور سينمايي در بخش ديگري از اين گفت وگو درباره صدور مجوز براي سه شبکه ماهواره اي گفت: اين مجوزها در حوزه معاونت مطبوعاتي صادر مي شود و شورايي که چند وزارتخانه در آن نماينده دارند تصميم گيري مي کنند. اين مجوزها هم چند ماه پيش، مشروط به عملکرد صادر شده است و ظاهرا با ارزيابي که انجام شده است مجوز دو شبکه لغو شده است. شمقدري افزود: ممکن است شبکه هايي بخواهند از فرهنگ ايران استفاده کنند و برنامه هاي مثبتي داشته باشند که اين بسيار خوب است و اگر شبکه اي مجوز گرفت بايد قوانين ايران را رعايت کند و مي تواند با خريد فيلم هاي ايراني اقدام به پخش آنها بکند.  وي ادامه داد: اما براي پخش فيلم هاي ايراني در شبکه هاي ماهواره اي خارج از کشور چون عضو کپي رايت جهاني نيستيم نمي توانيم کار زيادي انجام دهيم اما در شوراي عالي سينما به دنبال پيدا کردن سازوکاري براي حل آن هستيم.  شمقدري در پاسخ به سوالي در خصوص تداخل مسئوليت ها در حوزه فرهنگ خاطر نشان کرد: يکي از مظلوميت هاي فرهنگي همين است و هر کس به خودش اجازه مي دهد در اين زمينه اظهارنظر کند و اين رويه از قبل بوده است در حالي که نمي شود، در يک حوزه کار چندين نظر وارد شود. وي افزود: تا وقتي که من هستم و تا جايي که بتوانم نمي گذارم ديگران دخالت کنند اما نظرات را مي شنوم و تابع ساز وکار نظام هستم و اين دو گانگي در حرف است ولي در اجرا وجود ندارد. در ادامه برنامه حميد رضا مدقق مجري «دونيم ساعت» از شمقدري خواست درباره اسامي که مطرح مي شود جملاتي را بگويد که درباره ابراهيم حاتمي کيا گفت: او يکي از بهترين فيلم سازان ما است که براي انقلاب زحمت کشيده و از او مي خواهيم اين مسير را به خوبي ادامه بدهد. شمقدري درباره کمال تبريزي اظهار کرد: ايشان هم جزو همين بچه ها است که ما کارمان را باهم شروع کرديم و او شش ماهي زودتر از من فيلم هشت ميلي متري کار مي  کرد. از ايشان هم مي خواهم رجعتي به کارهاي قبلي اش بکند چرا که آنها خيلي بهتر هستند. معاون سينمايي درباره عبدالرضا کاهاني گفت: او فيلم ساز جواني است که خيلي فرصت دارد، اما عجله مي کند. شمقدري درباره عسگرپور اظهار کرد:  اگر من پنج شش سال بود که منافعم در سينما تعريف نشده بود و درتلويزيون بود، سعي مي کردم سينمايي ها را به حال خودشان بگذارم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان