نسخه شماره 2732 - 1390/06/26 -

 در آستانه بهره برداري از طرح هاي توسعه و افزايش توليد
 ذوبآهن اصفهان به فرابورس پيوست 

گروه شهرستانها: مدير پذيرش فرابورس گفت: شرکت مشمول اصل 44 ذوبآهن اصفهان به همراه 3 شرکت ديگر در فرابورس پذيرفته شدند.
به گزارش مردم سالا ري، سيد مهدي علم الهدي با اعلا م اين خبر افزود: شرکت سهامي ذوبآهن اصفهان که سهامدار عمده آن را سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران تشکيل مي دهد با داشتن سرمايه به مبلغ 7  هزار و 868 ميليارد ريال در فرابورس پذيرش شد. مجتبي فريدوني مدير سرمايه گذاري و امور سهام ذوبآهن اصفهان در اين خصوص گفت: در آستانه بهره برداري از طرح هاي توسعه و افزايش توليد و آغاز طرح بزرگ شهيد کاظمي و همچنين با پشتوانه حدود نيم قرن تجربه وافتخارآفريني در صنعت فولا د کشور، ذوبآهن اصفهان در فرابورس پذيرفته شد و سهام آن به زودي عرضه مي شود. وي افزود: ذوبآهن اصفهان وارد فرابورس شده تا شرايط لا زم را براي ورود به بورس بدست بياورد. طبق قانون 6 ماه پس از ورود به فرابورس مي توانيم با کسب شرايط لا زم وارد بورس شويم. فريدوني در مورد مزاياي ورود به بورس گفت: پس از پيوستن به بورس، شرايط کسب و کار در محيط داخلي و بين المللي بيشتر فراهم مي شود. وي افزود: با پيوستن به فرابورس از 10 درصد معافيت مالياتي نيز برخوردار مي شويم و اگر سهام شناور شرکت بيش از 20 درصد کل سهام باشد. اين معافيت دو برابر مي شود. (سهام شناور سهامي است که در دست سهامداران خرد است و کمتر از 5 درصد است) در فرابورس نظارت زيادي در سيستم گزارش دهي وجود دارد که موجب شفافيت مالي مي شود يک مزيت بسيار مهم پيوستن به فرابورس، امکان استفاده از شيوه هاي تامين مالي مانند اوراق مشارکت، اوراق صکوک ارزي و غيره است که مي تواند موجب تسريع در طرح هاي توسعه شود. مدير سرمايه گذاري و امور سهام ذوبآهن اصفهان تصريح کرد: در مجموع پيوستن به فرابورس، يک تحول بزرگ است که اصلا حات مهمي در شرکت ايجاد مي کند و موجب آزادي عمل در فعاليتهاي بازرگاني و کسب و کار، بهبود سودآوري، افزايش بهره وري و تخصيص بهتر منابع مي شود. مهندس فريدوني در پايان با اشاره به تفاوت بورس و فرا بورس گفت: سازمان بورس اوراق بهادار يک نهاد نظارتي است که برسه شرکت بورس، فرابورس و بورس کالا  نظارت مي کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان