نسخه شماره 2719 - 1390/06/08 -

 عيد فطر از ديدگاه حضرت امام خميني(ره)
 اجتماع عيد فطر، هم عبادي است و هم سياسي 

از نظر حضرت امام خميني(ره) عيد فطر بعد از يک ماه روزه داري جشن ميهماني و عيد براي ضيافت الهي و روز لقا»الله و وصال است وجشن پيروزي بر هواي نفس و شيطان و موفقيت بر انجام دستورالهي است.
حضرت امام (ره) مي فرمايند: عيد شريف فطر، عيد ضيافت الله و روز عيد فطر براي روزه، لقا»الله است و عيد ماه مبارک رمضان، عيد وصال است. از نظر حضرت امام به برکت ميهماني الهي در ماه رمضان در روز عيد فطر وحدت و همدلي در جامعه ايجاد شده و مردم با اجتماع براي نماز عيد و شنيدن خطبه هاي نماز عيد راه عزت و سربلندي در مقابل دشمنان جهانخوار پيدا مي نمايند و تسليم هواي نفس و شيطان نخواهند بود.
حضرت امام (ره) در اين باره مي فرمايند: فطر روزي است که خداوند متعال براي مسلمين عيد قرار داده تا با اجتماع خود در نماز و خطابه هاي مناسب با هر عصر راه و روش خود را در مقابل اسلام و در مقابل دشمنان خونخوار آن بيابند...از منظرحضرت امام (ره) نماز با شکوه و گسترده و ميليوني عيد فطر سال 57 به امامت شهيد آيت الله دکتر مفتح رحمت الله بود که کمر طاغوت و شاه را شکست و باعث برچيده شدن بساط ظلم و چپاول مردم در ايران اسلامي شد.
امام(ره) مي فرمايند: فطر عيد حماسه و جنبش هر چه بيشتر تمام جناح هاي ملت ايران بود. روزي که رشد فکري و عملي ملت را به دنيا ثابت کرد و پوچ بودن تبليغات پردامنه مخالفين نهضت را ثابت نمود. پيوستگي تمام جناح ها را ثابت کرد، خواست تمام ملت را که رفتن شاه و برچيده شدن بساط ظلم و چپاول مردم مسلمان است با کمال صراحت اعلام نمود. باز حضرت امام (ره) درباره نماز عيد فطر سال 57 مي فرمايند: مردم مسلمان ايران به دنبال برگزاري نماز عيد دست به عبادت ارزنده ديگري زدند که آن فريادهاي کوبنده عليه دستگاه جبار و چپاولگر براي به پا داشتن حکومت عدل اسلام است که کوشش در اين راه از اعظم عبادات است.
مروري بر بخشي از فرمايشات امام خميني (ره) مي تواند يادآوري خوبي براي همه ما باشد:
عيد سعيد فطر را به عموم مسلمين و دانشجويان داخل و خارج کشور و عموم جوانان مسلمان- ايدهم الله تعالي- تبريک مي گويم. مبارک باد بر شما افراد روشنفکر و متدين که در راه اهداف شريفه اسلام، که ضامن رفاه عموم و تامين معنويات و ماديات بشر است، فداکاري مي کنيد. مبارک باد بر مسلماناني که در راه دفاع از احکام اسلام و ممالک مسلمين و رهايي از يوغ استعمار و عمال خبيث آن، به حبس و تبعيد و شکنجه و قتل تن مي دهند و براي قطع ايادي ظلم با هر محروميتي مي سازند.
فطر، روزي است که خداوند تعالي براي مسلمين عيد قرار داده تا با اجتماع خود در نماز و خطابه هاي مناسب با هر عصر، راه و روش خود را در مقابل اسلام و مقابل دشمنان خونخوار آن بيابند; گر چه اکنون با تبليغات مضره، جمعه و جماعت خاصيت خود را از دست داده و براي مسلمين در وضع حاضر عيدي نمانده است.
اين مواقفي که در اسلام هست مثل عيد فطر، عيد اضحي ، قربان، و حج- مواقف حج- نماز جمعه، جماعات که در شب و روز انجام مي گيرد، اين مواقف جنبه هاي عبادي دارد، و جنبه هاي سياسي و اجتماعي هم دارد; يعني جنبه عبادي اش در جنبه سياسي اش- اينها- مدغمند، منضم به همند. ديانت اسلام يک ديانت عبادي تنها نيست و فقط وظيفه بين عبد و خداي تبارک و تعالي، وظيفه روحاني تنها نيست; و همين طور يک مذهب و ديانت سياسي تنها نيست; عبادي است و سياسي. سياستش در عبادات مدغم است و عبادتش در سياسات مدغم است.
يعني همان جنبه عبادي يک جنبه سياسي دارد. همين اجتماع در اعياد براي نماز، اين عبادت است لکن آن اجتماع خودش جنبه سياست دارد. مسلمانها بايد از اين اجتماعاتي که هست، از اين اجتماعات استفاده هاي زياد بکنند. مثلا  مسجدها در صدر اسلام به اين صورتي که بعدش به توسط اشخاصي منحرف به اين صورتهاي مبتذل درآمد، در صدر اسلام اين طور نبوده. مسجدها محلي بوده است که از همان مسجد ارتش راه مي افتاد براي جنگ با کفار و با قلدرها; از همان توي مسجد. آنجا خطبه خوانده مي شد، دعوت مي شدند مردم به اينکه فلان- مثلا - آدم متعدي در فلان جا قيام کرده بر ضد مسلمين يا مال مردم را چپاول مي کند، قلدري مي کند، انحرافات دارد، و از همان مسجد راه مي افتادند و مي رفتند طرف دشمن. از همان جا قراردادها حاصل مي شد.
مبارک آن روزي است که تمام دولتهاي اسلامي با ملتها با هم باشند و همه با هم، هم صدا و همه با هم، هم مقصد و اسلام را در همه جا زنده کنند و همه ممالک اسلامي متحد شوند تا اينکه دست ابرقدرتها را از ممالک خودشان قطع کنند.

فرمايشات امام خميني (ره)
در آخرين عيد فطر زندگي ايشان

حضرت امام رحمت الله در عيد فطر سال 67 درباره راه دست يابي واقعي به عيد فطر را اين گونه بيان مي فرمايند; در آخرين عيد فطري که مردم مسلمان از بيانات ارزنده ايشان فيض مي بردند:
اين ضيافت همه اش ترک است. ترک شهوات از قبيل خوردني ها، نوشيدني ها. خداوند دعوت کرده است ما را به اينکه شما بايد وارد بشويد دراين ميهمانخانه و اين ضيافت هم جزترک ، چيزي نيست. ترک هواها، ترک خوردنيها، ترک منيتها. اينها همه دراين ميهمانخانه است و ما بايد حساب کنيم. ببينيم که آيا وارد شديم در اين ميهمانخانه يا اصلا وارد نشديم. راهمان دادند به اين ضيافتخانه يا نه. شما در فکر باشيد که اگر از اين ضيافت درست بيرون آمديد، آن وقت عيد داريد. عيد مال کسي است که در اين ضيافت راه يافته باشد، استفاده کرده باشد از اين ضيافت. همان طور که شهوات ظاهري را بايد ترک بکند از شهوات باطني که بالاترين سد راه است براي انسان بايد از اينها جلوگيري کند. تمام مفاسدي که در عالم حاصل مي شود براي اين است که در اين ضيافت وارد نشده اند يا اگر واردشده اند استفاده نکرده اند. اگر ذره اي هواي نفس در انسان باشد به اين ميهماني وارد نشده است يا اگر وارد شده است استفاده نکرده است. تمام اين جاروجنجال هايي که در دنيا مي بينيد براي اين است که استفاده از اين ضيافت نکرده اند در اين مهماني وارد نشده اند، دعوت خدا را قبول نکرده اند. کوشش کنيد که اين دعوت را لبيک بگوييد. اگر مي بينيد در دنيا جنگ و جدال است و دربين شما هم خداي نخواسته نمونه اش هست، بدانيد که در اين ضيافت وارد نشديد. ماه رمضان را ادراک نکرديد. اقبال کرده به شما ماه رمضان اما شما او را ردش کرديد، پس زديد.
امام مي فرمايند: بايد متوجه باشيد به اين که دشمنها هميشه دنبال اين هستند که ما را از داخل بپوسانند و اگر در اين ضيافت وارد شده باشيد دشمن ها دستشان کوتاه خواهد شد. وقتي حقيقت اين ضيافت را انسان مي بيند، مي بيند که اگر انسان وارد اين ضيافت بشود تمام اختلافات در دنيا حل مي شود. شياطين دنبال اين هستند که ايجاد اختلاف کنند، دو دستگي بگويند هست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان