نسخه شماره 2711 - 1390/05/29 -

 واردات کالا از چين از لحاظ ارزشي و وزني افزايش يافت
 واردات 2 ميليارد دلاري ايران از چين 

در چهار ماهه نخست سال جاري از ميان 20 کشور عمده مبدا واردات، کشورهاي فرانسه، سنگاپور، بلژيک و مالزي با وجود کاهش وزن، افزايش ارزش واردات را تجربه کردند اين در حالي است که کشور چين هم در وزن و هم در ارزش واردات، افزايش را نشان مي دهد.
به گزارش ايسنا، در طول چهار ماهه نخست سال جاري، چين 963 هزار تن کالا به ارزش دو هزار و 99 ميليون دلار به کشور وارد کرده است که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته که اين ميزان 872 هزار تن به ارزش هزار و 655 ميليون دلار بوده، 10/48 درصد به لحاظ وزني و 26/80 درصد به لحاظ ارزشي افزايش داشته است.
ميزان واردات از کشور فرانسه نيز در چهار ماهه نخست امسال 56 هزار تن به ارزش 620 ميليون دلار بوده در حالي که طي چهار ماهه نخست سال 89، 98 هزار تن به ارزش 543 ميليون دلار بوده است و از 43/51 درصد کاهش در وزن و 14/20 درصد افزايش در ارزش حکايت دارد.
همچنين در طول چهار ماهه نخست امسال، 163 هزار تن کالا به ارزش 231 ميليون دلار از سنگاپور وارد کشور شده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته که 186 هزار تن به ارزش 189 ميليون دلار بوده 12/68 درصد کاهش در وزن و 22/43 درصد افزايش در ارزش را به دنبال داشته است. ميزان واردات از کشور بلژيک نيز در چهار ماهه نخست سال گذشته 46 هزار تن به ارزش 153 ميليون دلار بوده در حالي که طي چهار ماهه نخست سال 90، به 20 هزار تن به ارزش 311 ميليون دلار رسيده و 55/27 درصد کاهش به لحاظ وزني و 103/77 درصد افزايش به لحاظ ارزشي را نشان مي دهد.
به گزارش ايسنا، در حالي که ميزان واردات از مالزي طي چهار ماهه نخست سال گذشته، 100 هزار تن به ارزش 140 ميليون دلار بوده است اين ميزان در طول چهار ماهه نخست امسال به 97 هزار تن کالا به ارزش 182 ميليون دلار رسيده و نشان دهنده کاهش 3/08 درصد به لحاظ وزني و افزايش 30/38 درصد به لحاظ ارزشي است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان