نسخه شماره 2711 - 1390/05/29 -

 نتيجه بي اخلاقي، بي اعتمادي مردم است 

عضو شوراي مرکزي انجمن مدرسين دانشگاه ها پيرامون اخلاق اسلامي با بيان اينکه سه محور مي توان براي اخلاق اسلامي در نظر گرفت گفت: اخلاق اسلامي درباره رفتار انسان با خود، با مردم و با خدا بحث مي کند. حبيبي ادامه داد: حضرت امام در بيانات خويش بارها بر رعايت اخلاق اسلامي تاکيد کردند. ايشان هم راجع به رفتار انسان با خويش، رفتار انسان ها با يکديگر و هم درباره رفتار انسان با خداوند بسيار سخن گفته اند و تاکيد کرده اند که نسبت به هم مهربان بوده و انصاف داشته باشند. وي در گفت وگو با جماران همچنين تصريح کرد:  در حکمت عملي که در فلسفه بحث مي شود به مسائلي گفته مي شود که مربوط به فرد است. امام هميشه تاکيد داشتند که از هواي نفس بپرهيزيد و  به مسئولين بسيار تاکيد مي کنند که هم در زبان و هم در عمل به اخلاقيات پايبند باشند زيرا در غير اين صورت حکايت از خودخواهي و خودمحوري انسان مي کند که امام به شدت مسوولين و متوليان را از آن پرهيز داده است. حبيبي اظهار کرد :اخلاق سياسي يعني مسوولان که متوليان امور سياسي هستند موازن اخلاقي را رعايت کنند  در غير اين صورت اگر بي اخلاقي به فضاي سياسي کشيده مي شود تاثير منفي در جامعه گذاشته که  يکي از تاثيرات بد آن اين است که مردم به مسئولين و متوليان امور سياسي بي اعتماد مي شوند و بزرگترين  خطر براي يک نظام همين است که مردم به مسئولين خود اعتماد نداشته باشند. وي در پايان گفت: وقتي مسئوين دروغ بگويند و حقايق را وارونه جلوه مي دهند خسارت زيادي به جامعه وارد  مي شود وعموما انجرافات اجتماعي و دل زدگي ها از همين مسئله ناشي مي شود و بنابراين براي دستگاه سياسي بسيار با اهميت است که مراقب اخلاق اسلامي باشد در غير اين صورت دود اين بي اخلاقي  به چشم خود مسئولين خواهد رفت و در آتش بي اعتمادي مردم خواهند سوخت و قطعا چنين جامعه اي نمي تواند پايدار بماند .


نسخه چاپي ارسال به دوستان