نسخه شماره 2710 - 1390/05/27 -

 اختلاف ناقابل در نرخ تورم 
نويسنده : محمد حسين روانبخش

عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به حضور رئيس مرکز آمار ايران در اين کميسيون گفت: در اين جلسه نرخ تورم تيرماه 19/6 درصد اعلام شد.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه در آمارهاي مرکز آمار ايران و بانک مرکزي اختلافاتي وجود دارد، افزود: مرکز آمار نرخ بيکاري را حدود 13/5 درصد و تورم 12 ماهه منتهي به تير ماه را/6 19 درصد اعلام کرد، اما بانک مرکزي نرخ تورم را 16/3 درصد محاسبه کرده که به نظر مي رسد اختلاف در نحوه محاسبه اين شاخص است. با توجه به اين موضوع، در راستاي اينکه بايد در هر شرايط و هر گونه آماري دست از سفيد نمايي برنداريم و خداي ناکرده دور و بر سياه نمايي نگرديم و حتي براي احتياط بايد از خاکستري نمايي هم پرهيز کنيم ، موارد زير به استحضار عموم مردم هميشه در صحنه مي رسد:
1- نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزي با نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ايران، فقط 3 درصد تفاوت دارد که اصلا قابل هموطنان عزيز را ندارد. چرا بايد به خاطر اين 3 درصد بي ارزش حرف و حديث درست شود؟
به نظر ما حتي اگر نرخ تورم اعلام شده توسط اين دو سازمان دولتي 100 درصد هم با هم اختلاف داشت، مساله اي نبود، چون حرف آخر را  بايد يک مسوول اجرايي بزند.
2- نحوه محاسبه اين شاخص (نرخ تورم) براي بانک مرکزي يک چيز است، براي مرکز آمار يک چيز ديگر است، براي آن بنده خدايي که آمارهايش خيلي پر از گل و بلبل است يک چيز ديگر است و براي مردمي که تورم را با پوست و گوشتشان حس مي کنند يک چيز ديگر ! البته جاي نگراني نيست، اين روزها همه زور مي زنند تا به وحدت برسند، ولو اينکه وحدتش زوري باشد ! در اين مورد هم مي شود به اين جور وحدتها رسيد!
 3-شما کدام آمار را قبول داريد؟ اگر نرخ تورمي که خودتان حس مي کنيد، قبول داريد و به اين جور آمارهاي رنگارنگ اعتقاد و اعتماد نداريد ، طي ماههاي آينده يارانه نقدي تان قطع مي شود چون از اقشار پردرآمد هستيد! اگر نرخ تورم مرکز آمار را مي پذيريد، کمي تا قسمتي خودي هستيد اما بايد سعي کنيد گرفتار وسوسه دشمنان نشويد، اگر آمار بانک مرکزي را بپذيريد خيلي خودي تر هستيد و مي توانيد عضو جبهه پايداري شويد.
اگر هم به آمارهاي پر از گل و بلبل مثل تورم زير صفر معتقديد که ديگر خيلي گل هستيد و بايد منتظر بمانيد تا هزار متر زمين را بگيريد و باغ و ويلا بسازيد!


نسخه چاپي ارسال به دوستان