نسخه شماره 2704 - 1390/05/20 -

 وزير دادگستري:
 اصلاح قانون بيمه باعث کاهش تصادفات نشد 

سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري با اشاره به اصلاح قانون بيمه در سال 87 گفت: اصلاح قانون بيمه آمار محکومان ديه در کشور را کاهش داد اما باعث کاهش تلفات جاني و تصادف به شکلي که انتظار مي رفت، نشد.  به گزارش ايسنا وي با تاکيد بر لزوم فرهنگ سازي توجه به رعايت قانون در شهروندان اظهار کرد: 23 هزار تصادف ناشي از فقدان رعايت قانون در سال گذشته 300 هزار نفر مصدوم برجاي گذاشت.  وزير دادگستري با بيان اينکه يش از 70 درصد از اين تصادفات ناشي از عدم رعايت قانون و مقررات است، از اختصاص کمک 50 ميليارد توماني رئيس جمهور براي آزادسازي زندانيان جرايم غيرعمد خبر داد و گفت: همه ساله تعداد زيادي از شهروندان به دليل عدم توانايي در پرداخت ديه زنداني مي شود که اين موضوع اثرات اجتماعي مخربي بر خانواده هاي آنان دارد.  وي بر لزوم همکاري خيران براي آزاد سازي محکومان مالي جرايم غيرعمد تاکيد کرد و افزود: جايگاه افراد نيکوکار گره گشا از مشکل هم نوع خود، بسيار رفيع است چرا که اين افراد زندگي انسان هاي درمانده را احيا مي کنند.  بختياري از تلاش بسياري از خيران براي آزاد سازي زندانيان تجليل کرد و گفت: استان فارس فارس در تعداد آزادسازي زندانيان غير عمد و يا بخشش شکات رتبه نخست کشوي را کسب کرده است.  به گفته عضو هيات دولت در 105 روز نخست امسال بيش از 3700 نفر از زندانيان جرايم غير عمد با پرداخت 166 ميليارد تومان با کمک خيران و يا گذشت اولياي دم و طلبکاران در کشور آزاد شدند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان