نسخه شماره 2703 - 1390/05/19 -

 اصولگرايي منهاي اصلا ح طلبي تحجر است 

حجت الاسلام علي عسگري نماينده مردم مشهد در مجلس هفتم  گفت: اتفاق بدي که در اين سالها پيش آمد کرد، اين بود که آقاي احمدي نژاد به نام ارزش مداري و عدالت خواهي، روحانيت  و مرجعيت را تضعيف کرد. وي در گفت وگو با اعتدال ادامه داد: احمدي نژاد مجلس يعني نهاد قانون گذاري را با نوع موضع گيري خود که " مجلس در راس امور نيست" و موارد مشهود ديگر تضعيف کرد; مجمع تشخيص مصلحت نظام را تضعيف کرد، حضور در مجمع طبق قانون و حکم مقام معظم رهبري وظيفه ايشان است ولي حضور به هم نمي رساند و تازه طلب  کارانه در برابر مصوبات آن موضع مي گيرد. وي گفت: روحيات آقاي احمدي نژاد را از  زمان استانداري اردبيل مي شناسم، ايشان به عنوان رابط اردبيلي هاي مجمع، خود در جلسات آقاي ناطق نوري شرکت مي کردند و بنده از خراسان. آقاي احمدي نژاد يک نحو خودشيفتگي در انجام کارها دارند ; بلند پرواز است و در تصيم گيري عجول است، عزل وزرا نمونه اينگونه اقدامات وي است . مشاور مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: ايشان استاندار آقاي هاشمي رفسنجاني در اردبيل بود; در جلسات آقاي ناطق به جد پاي کار رياست جمهوري آقاي ناطق بود; که بعد ها آقاي ناطق  ايشان را وارد بازي هاي سياسي کرد و به تهران آورد; احمدي نژاد با تمهيدات آقاي ناطق شهردار شد و افرادي مثل آقاي باهنر، ناطق و لاريجاني از وي حمايت کردند تا ايشان بتواند شهردار تهران شود. عسگري ادامه داد: بعد از شهردار شدن آقاي احمدي نژاد،  آقاي ناطق در پايان مراحل تصميم گيري وحدت اصولگرايان براي رياست جمهوري تلفني به ايشان گفت که شما بهترين جاي خدمتتان در شهرداري است  و اينجا بمانيد که ايشان مخالفت کرد و گفت شما چه کاره ايد براي من تعيين تکليف مي کنيد. نماينده اصولگراي مردم مشهد در مجلس هفتم در ادامه با اشاره به مباحث پيرامون وحدت اصولگرايان و جريان انحرافي گفت: موضع گيري آقاي هاشمي در برابر جريان انحرافي در سايتش موجود است. خود من به عنوان فردي که سعي کردم در حمايت از آقاي هاشمي افراط پيشه نکنم و تفريط گر هم نباشم، برداشتم اين است که برخي در جريان اصولگرا به همان دامي افتادند که برخي افراطيون اصلاحات رفتند و سرشان به سنگ خورد، جريان انحرافي هم قطعا سرش به سنگ خواهد خورد. البته جريان انحرافي را نبايد بيش از حد بزرگ کرد; قوه قضاييه به موقع خودش به پرونده آنها جدي رسيدگي مي کند. نمي شود موج سواري کنيم و اصولگرايي را ابزاري براي جريانهاي مختلف قرار داد. اصولگرايي منهاي اصلاح طلبي تحجر است و اصلاح طلبي منهاي اصولگرايي ولنگاري است، راه درست  اصولگرايي اصلاح طلبانه است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان