نسخه شماره 2699 - 1390/05/15 -

 طرح جديد دولت براي ساماندهي سهميه بنزين خودروها 

قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با اشاره به آغاز ساماندهي وانت بارهاي شخصي و عمومي از امروز 15 مردادماه، اعلام کرد: با ساماندهي وانت بارها روزانه 5 تا 6/5 ميليون ليتر در مصرف بنزين کشور صرفه جويي مي شود.  عبدالله جلالي در گفت وگو با مهر با بيان اينکه از امروز 15 مرداد ماه ثبت نام وانت بار در سامانه حمل و نقل عمومي درون و برون شهري آغاز مي شود، گفت: بر اين اساس، آن دسته از وانت بار هايي که در سامانه حمل  و نقل درون شهري، بين شهري و روستايي ثبت نام نکنند سهميه سوخت خودروهاي شخصي را دريافت خواهند کرد. قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور با تاکيد بر اينکه در مرداد ماه امسال سهميه بنزين وانت بارهايي که تاکنون در سامانه حمل و نقل ثبت نام نکرده اند حدود 25 درصد کاهش پيدا کرده است، تصريح کرد: در حال حاضر يک ميليون 810 هزار و 540 دستگاه وانت بار در سطح کشور تردد مي کند. وي با بيان اينکه از ابتداي مرداد ماه سالجاري در مرحله دوم ساماندهي وانت بارها مقرر شد به وانت بار هايي شناسايي شده عمومي همچون روال گذشته سهميه بنزين اختصاص يابد، بيان کرد: اما سهميه بنزين آن دسته از وانت بارهايي که شناسايي نشده اند، 25 درصد کاهش يافته است. جلالي با بيان اينکه سياست دولت ساماندهي مصرف سوخت در بخش ناوگان حمل و نقل است، تاکيد کرد: در مراحل بعدي ميزان کاهش سهميه بنزين وانت بارهايي که در خدمت ناوگان حمل و نقل نبوده با خودروهاي شخصي برابر مي شود. قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور با بيان اينکه پيش بيني مي شود تا اسفند ماه امسال طرح سامان دهي سهميه سوخت وانت بارها به طور کامل اجرايي شود، بيان کرد: بر اين اساس، از امروز 15 مرداد ماه رانندگان وانت بار حداقل براي مدت يک هفته براي ثبت نام فرصت دارند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان