نسخه شماره 2699 - 1390/05/15 -

 چگونه محمود، کبير شد؟! 
نويسنده : محمد حسين روانبخش

زمان کوروش کبير هنوز نفت کشف نشده بود وکوروش کبير، کشور را با فروش نفت اداره نمي کرد ولي با توجه به نظر کارشناسي استاندار گيلان مبني بر اينکه دنيا قبلا ايران را با کوروش کبير مي شناخت ولي امروز با محمود کبير مي شناسد، دنيا کاري با زمان کوروش ندارد و نگاهش به دولت محمود کبير است که نفت مي دهد و پولش را ...معلوم نيست کي مي گيرد! بعد ازاينکه اعلام شد که هند پول نفت ما را نداده و نمي دهد و اين بدهي از طرف ايراني ها زير 4 ميليارد دلار و از طرف هندي ها بالاي 9 ميليارد دلار اعلام شد و پس از اينکه چين هم به هند پيوست، ديروز هم اعلام شد که برادر، کره جنوبي هم حدود 5 ميليارد دلار بدهي معوقه نفتي به ايران دارد! اگر به همين ترتيب پيش برود بايد حرف استاندار گيلان را تائيد کنيم که دنيا امروز ايران را با محمود کبير مي شناسد. زيرا سابقه ندارد که کشوري اين جوري نفت بفروشد و همين امر باعث شهرت محمود کبيردر حدي بالاتر از کوروش کبير شده است!
حالا ممکن است اين سوال پرسيده شود که با اين اوضاع و احوال، چرا از لقب "کبير" براي محمود استفاده مي کنند؟ چون به نظر، داستان نفت دادن و پولش را نگرفتن خيلي با کبير بودن جور درنميآيد؟ سوال خوبي است ولي پاسخ بهتري دارد ! دنيا در وضعيت فعلي، يعني نفت گرفتن و پول ندادن، خوش خوشانش شده و طنز خونش به شدت بالا رفته و دلش مي خواهد يک جوري خشنودي خود را به مردم هميشه در صحنه کشورمان نشان دهد و در اين راستا چنين لقبي را به مسئولان ما اعطا کرده است! البته اين امر خيلي عجيب  نيست و تجربه نشان داده که قبلا هم از اين اتفاقات افتاده است! مثلا قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 88، بين مردم کشورمان گوني هاي مجاني سيب زميني توزيع مي شد و همان وقت هم بعضي ها سيب زميني ها را مي خوردند و شوخي شوخي به احمدي نژاد لقب کبير مي دادند، وقتي يک گوني سيب زميني چنين مي کند توقع داريد کشوري که 5 ميليارد دلار بدهکار است از اعطاي يک لقب ناقابل کبير خودداري کند؟!


نسخه چاپي ارسال به دوستان