نسخه شماره 2685 - 1390/04/29 -

 نويسنده قصه هاي مجيد:
 کتاب هايم 20 سال حق ورود به آموزش و پرورش را نداشتند 

هوشنگ مرادي کرماني روزدوشنبه، 27 تيرماه در فروشگاه مرکزي شهر کتاب با علاقه مندان و مخاطبانش ديدار و گفت وگو کرد. به گزارش ايسنا، اين نويسنده پيشکسوت در آغاز سخنانش با اشاره به اين که در گذشته، نويسندگان براي عده اي خاص مي نوشتند، اظهار کرد: امروز بهتر است نگاه ديگري داشته باشيم;  نويسنده مي تواند براي مردم بنويسد، بدون اين که آثارش مبتذل شوند و کيفيت آن ها پايين بيايد.  او در ادامه در تعريف هنرمند با ذکر خاطره اي از سفرش به سيرجان کرمان، گفت:  در آن جا مرا به محلي به نام باغ سنگي بردند. پيرمرد چوپان کر و لالي آن جا را با درخت هاي خشک شده و سنگ ساخته بود و افرادي که آن جا بودند، اعتقاد داشتند پيرمرد ديوانه است; اما من تصور مي کنم که او هنرمند است و در آن بيابان توانسته از خلاقيت خود استفاده کند.  در ادامه از مرادي کرماني خواسته شد تا بخشي از داستان هايش را بخواند که او در پاسخ گفت: در برنامه هايي که با مرحوم فريدون مشيري مي رفتيم، به علاقه مندانش مي گفت که من شاعر خوبي هستم و شعر خوب زياد دارم، به من نگوييد شعر «کوچه» را بخوان. اما پس از آن که شعري مي خواند که به دل مردم نمي نشست، همه مي گفتند «کوچه» را بخوان و پيرمرد ناراحت مي شد.  هوشنگ مرادي کرماني در پاسخ به سوالي مبني بر اين که با مرحوم مهدي آذريزدي از لحاظ تنهايي شباهت هايي دارد،  گفت: شباهت هايي با آذريزدي از نظر جغرافيا دارم;  اما من مثل او تنها نيستم; زن و سه بچه و دوستان و آثار زيادي دارم و نبايد توقع داشته باشيد همه آدم ها شبيه هم باشند. البته من و آذريزدي هر دو بچه فقر و روستا هستيم و سختي هايي که او کشيده، من هم کشيده ام.  نويسنده «قصه هاي مجيد» درباره علاقه مندي کودکان و نوجوانان به کتاب در عصري که بازي هاي  رايانه اي و تفريحات ديگر وجود دارد، اظهار کرد:  چاپ 23 «قصه هاي مجيد» منتشر شد و اين نشان مي دهد که بچه ها هنوز هم کتاب مي خوانند.  مرادي کرماني با بيان اين که هفت سال قبل از او دعوت شده تا به آموزش و پرورش برود، گفت: در آن زمان، 20 سال بود که کتاب هايم حق ورود به آموزش و پرورش را نداشتند; چرا که مي گفتند معلوم نيست شخصيت مجيد در کتاب «قصه هاي مجيد» ارمني است يا مسلمان، و ديني در قصه ها مشاهده نمي شود و داستان ها صرفا براي سرگرمي نوشته شده است.  او افزود:  در اکثر افراد، ذهنيت ديکتاتوري وجود دارد که تصور مي کنند کتاب درسي فقط بايد بر اساس سليقه خودشان نوشته شود. اين موقعيت باعث مي شود فضايي که بايد در کتاب ها باشد و چيزي که طعم شيرين ادبيات را زير زبان بچه ها بچکاند،  وجود نداشته باشد. اين نويسنده آثار کودک و نوجوان ادامه داد: در آن سال ها، نادر ابراهيمي هم حرف هاي من را مي گفت. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان