نسخه شماره 2685 - 1390/04/29 -

 163 روستاي آذربايجان غربي آب سالم ندارند 

مديرعامل آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي گفت: 163 روستاي بالاي 20 خانوار آذربايجان غربي از نعمت آب شرب سالم بهره مند نيستند.
اسماعيل عليزاده ديروز در گفت وگو با فارس اظهار داشت: از اين تعداد روستاي غيربرخوردار از آب شرب سالم و بهداشتي موافقت نامه حدود 41 روستا براي آبرساني مبادله شده است.
وي با تاکيد بر آبرساني به اين روستاها تصريح کرد: در دو سال آينده اين روستاها نيز از نعمت آب شرب سالم برخوردار مي شوند.
اين مسئول افزود: مابقي روستاها بين 20 تا 29 خانوار هستند که در اطراف آنها منشا مطمئن آب وجود ندارد يا اختلاف قومي در انتقال آب وجود دارد.
عليزاده با اشاره به اينکه آبرساني به برخي روستاها مقرون به صرفه نيست، خاطرنشان کرد: در برخي موارد يک هزار و 500 متر اختلاف ارتفاع بين حوزه هاي آبي و روستايي که به آن آبرساني مي شود وجود دارد و ايستگاه پمپاژ بيشتري در اين روستاها نياز است و اين امر آبرساني به روستاها را دچار مشکلاتي مي کند.
وي با بيان اينکه عمليات آبرساني به برخي روستاها هيچ گاه عملياتي نمي شود، گفت: در صورت عدم واگذاري اعتبار و عدم آبرساني اين روستاها خالي از سکنه مي شوند.
مديرعامل آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي با بيان اينکه آب يکي از نيازهاي اساسي انسان هاست، اظهار داشت: آبرساني به روستاها نيز در طول دولت نهم و دهم بيشتر مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس آبرساني به روستاهاي بالاي 20 خانوار از اولويت هاي برنامه هاي اين شرکت محسوب مي شود.
عليزاده با تاکيد بر واگذاري اعتبار به بخش روستايي، افزود: آبرساني به روستاها نياز به اعتبار بيشتري دارد چراکه در بسياري از موارد آبرساني به روستاها هزينه هاي زيادي به همراه دارد و بر اين اساس بايد اعتبارات قابل توجهي به اين بخش اختصاص يابد تا شاهد رشد پرو ژهاي آبرساني در روستاها به ويژه روستاهاي بالاي 20 خانوار باشيم.
وي با بيان اينکه روستاهاي برخوردار از آب به سطوح مختلفي تقسيم مي شوند، خاطرنشان کرد: روستاهاي سطح يک روستاهايي هستند که تاسيسات آنها به ميزان 30 درصد مستهلک شده اند و برخوردار از نعمت آب شرب سالم هستند و روستاهاي سطح دوم روستاهاي بالاي 20 خانوار را شامل مي شود که تاسيات آنها بيش از 30 درصد مستهلک شده  اند.
اين مسئول گفت: روستاهاي بالاي 20 خانوار سطح دو شامل 586 روستا با 50 هزار و 25 خانوار و با جمعيت 249 هزار و 950 نفر جمعيت است.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان