نسخه شماره 2685 - 1390/04/29 -

 تکذيب کناره گيري جامعه مدرسين از فرآيند انتخابات اصولگرايان 
 سخنگوي جامعه روحانيت نسبت به انتقادات از مکانيزم 8+7 واکنش نشان داد

گروه سياسي-سروش ارشاد: وحدت در جناح راست تبديل شده به پروژه اي که هر روز با يک مکانيزم روبرو مي شود. روزي گروه سه نفره اصولگرايان شامل عسگر اولادي، حداد عادل و ولايتي عهده دار ايجاد وحدت مي شوند و اينک سخن از مکانيزم 8+7 هستيم که 7 نفر شامل نمايندگان گروه هاي مختلف اصولگرا هستند و 4 نفر نيز از جامعتين که به همراه کميته سه نفره شامل 15 نفر مي شوند. البته تا اين لحظه هنوز اين گروه 8+7  تشکيل نشده و حرف و حديث هايي در خصوص افراد آن وجود دارد. اين مسائل در حالي است که خبرهايي نيز از کناره گيري جامعه مدرسين از فرآيند انتخابات به صورت غيررسمي مخابره شد که اينک اين خبر تکذيب شده است. عضو ارشد جامعه مدرسين حوزه علميه قم با رد اخبار منتشر شده مبني بر کناره گيري جامعه مدرسين از فرآيند انتخابات اصول گرايان تاکيد کرد: جامعه مدرسين در صحنه حساس انتخابات مجلس نهم بي تفاوت نيست و هرگز کناره گيري نکرده است. آيت الله عباس کعبي عضو ارشد جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفت وگو با فارس، با رد اخبار منتشر شده مبني بر کناره گيري جامعه مدرسين حوزه علميه قم از فرآيند انتخابات اصول گرايان گفت: خبري که در برخي از سايت هاي خبري منتشر شده مبني بر اينکه، جامعه مدرسين حوزه علميه قم از فرآيند انتخابات اصول گرايان کناره گيري کرده است، صحت ندارد و جامعه مدرسين در انتخابات مجلس نهم براي پيشبرد تفکر اصول گرايي و تلاش براي وحدت اصول گرايان در يک ليست واحد و در قالب تحقق و اجراي منشور و شاخص هاي اصول گرايي تدوين شده توسط جامعتين خود را متعهد مي داند.  عضو مجلس خبرگان رهبري خاطرنشان کرد: ادعاي کناره گيري جامعه مدرسين حوزه علميه قم از انتخابات اصول گرايان صحت ندارد و آيت الله يزدي، آيت الله مهدوي کني، اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم و اعضاي جامعه روحانيت مبارز تلاش هاي گسترده اي داشتند تا شاخص ها و منشور اصول گرايي و بايدها و نبايدها تدوين شود و کميته جامعتين با تلاش هاي گسترده بايدها و نبايدها اصول گرايي را تدوين کرده و در نهايت در دو بيانيه مفصل به امضاي آيت الله يزدي و آيت الله مهدوي کني منتشر شده است.  عضو سابق شوراي نگهبان در ادامه تصريح کرد: پيرو آن، تلاش هاي گسترده اي براي شکل گيري کميته داوري، نظارت و سياست گذاري فرآيند انتخاباتي اصول گرايان صورت گرفت که به کميته 7 نفره معروف شد و آيت الله يزدي و آيت الله مهدوي کني تلاش وافري در اين زمينه داشتند.  آيت الله کعبي تاکيد کرد: آنچه گفته شد اين است که عنوان جامعتين با تدوين منشور اصولگرايي پايان يافته و هرکدام از جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز براساس ضوابط و تصميمات داخلي خود عمل مي کنند و با تشکيل کميته اي 7 نفره در خصوص وحدت اصول گرايان فصل نوين فعاليت انتخاباتي اصول گرايي در کشور آغاز شده است و از اين به بعد فرآيند انتخاباتي اصول گرايان از طريق کميته 7 نفره دنبال مي شود.  وي افزود: اضلاع اصول گرا هرکدام نمايندگاني معرفي مي کنند و طبعا تاکنون جلسه  کميته 7 نفره تشکيل نشده و هيچ گونه اعلام رسمي از سوي جامعه مدرسين و آيت الله يزدي در خصوص اعضاي اين کميته اعلام نشده است و هر خبري که در اين خصوص در سايت هاي خبري اعلام شده، صرفا گمانه زني است و تشکيل اولين جلسه اين کميته به موقع اعلام خواهد شد.  عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم اظهار داشت: ان شا»الله با تشکيل اولين جلسه کميته 7 نفره نظارت، داوري و سياست گذاري، فرآيند انتخاباتي اصول گرايان و شيوه کار مشخص مي شود.  آيت الله کعبي با بيان اينکه همواره همه بايد نسبت به ايجاد تفرقه هوشيار باشند و نسبت به آن واکنش به موقع و جدي نشان دهند، تصريح کرد: جريان هايي تلاش دارند تا ميان اصول گرايان تفرقه ايجاد کنند و اضلاع اصول گرايي بايد هوشيار باشند و به وحدت فکر کنند و در مقابل مجموعه تفکرات انحرافي و فتنه گران که قصد ندارند به نحوي خود را در انتخابات مجلس نهم بازسازي کنند، هوشمندانه و يک پارچه عمل کنند.  آيت الله کعبي در پايان تاکيد کرد:  در برخي از سايت هاي خبري عنوان شده که بنده خود را نماينده آيت الله يزدي معرفي کرده ام که اين گونه  خبرها دروغ است. بنده هرگز در مصاحبه ها خود را نماينده معرفي نکرده ام و به هيچ عنوان موضع نگرفتم و تنها مصاحبه اي با خبرگزاري فارس داشتم و ديدگاه هاي جامعه مدرسين را بيان کردم. 

گلا يه از برخي اصولگرايان

سخنگوي جامعه روحانيت مبارز ضمن گلايه از برخي از اصولگرايان گفت: متاسفانه مي بينيم برخي از افراد در قالب اصولگرايي مطالبي را مطرح مي کنند و بعضا شايعات نادرستي را در سايت هاي خود بيان مي کنند از جمله شايعه جدايي جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز از يکديگر که اين موضوع کاملا نادرست و اشتباه است.  حجت الاسلام والمسلمين سالک در گفت وگو با ايسنا درباره انتقادات برخي از اصولگرايان از مکانيزم 8+7 و اين که اين مکانيزم تمام اصولگرايان را تحت پوشش قرار نمي دهد، گفت: در طول اين يک سال و چند ماه تمام مصوبات که در اين زمينه بود، از جمله بيانيه 8 ماده اي جامعتين و منشور اصولگرايي در معرض ديد مردم و آقايان اصولگرا قرار گرفت و اين دوستان از اين منشور و بيانيه استقبال و آن را پايه اي براي حرکت در راستاي ايجاد وحدت در جريان اصولگرايي عنوان کردند.  وي افزود: نقطه نظرات افراد مختلف گرفته شده است و آقاياني که انتقادات و سوالاتي دارند، مي توانند تماس گرفته و پاسخ بگيرند.  سالک با اشاره به منشور اصولگرايي که سال گذشته از سوي جامعتين منتشر شد، گفت: اين منشور همه  اضلاع اصولگرايي را در بر مي گيرد و اولويت اول در اين زمينه حفظ وحدت در جريان اصولگرايي است.  وي در ادامه، سخنان برخي از افراد در اين زمينه را در راستاي سهم خواهي عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به شرايط جامعه جريان هاي انحرافي و غيرانحرافي با بيان برخي از مطالب، دو هدف را دنبال مي کنند از جمله ايجاد افتراق در جامعه  اصولگرايي و اين که اجازه ندهند اين روند به هدف خود برسد.  سالک با بيان اين که سهم خواهي کار نادرست و خطرناکي است و بايد به اين موضوع توجه کرد، گفت: متاسفانه برخي از اصولگرايان در سايت هاي خود شايعاتي را مطرح مي کنند از جمله جدايي جامعه  مدرسين از جامعه روحانيت و اين که جامعه مدرسين در روند ايجاد وحدت در جريان اصولگرايي خود را کنار کشيده است، در حالي که من به صراحت عرض مي کنم که جامعه مدرسين و جامعه روحانيت بر اساس کار کارشناسي و تشکيلاتي، اين امر را با هدايت آيت الله يزدي رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم و آيت الله مهدوي کني دبيرکل جامعه روحانيت مبارز دنبال مي کنند و به هيچ وجه جدايي بين آنها ايجاد نشده است و کميته 7 نفره نيز راهبرد مشخص شده را جلو مي برد.  سخنگوي جامعه روحانيت مبارز در ادامه با بيان اين که برخي از گروه هاي اصولگرا نمايندگان خود را براي عضويت در گروه 8 نفره معرفي کرده اند و بعضا جابه جايي نيز صورت گرفته است، افزود: اين گروه 8 نفره را گروه 7 نفره تاييد نهايي مي کند که هنوز اين امر اتفاق نيفتاده است.

گزينه هاي رايحه خوش خدمت
مشخص شدند

به گزارش مهر، گزينه هاي احتمالي حاميان دولت و فراکسيون انقلاب اسلامي براي معرفي به کميته واحد اصولگرايان مشخص شدند. کامران باقري لنکراني، علي اصغر زارعي و صادق محصولي از گزينه هاي رايحه خوش خدمت و فراکسيون انقلا ب اسلا مي هستند که قرار است دو نفر از آنها به کميته واحد اصولگرايان معرفي شوند. همچنين بر اساس آخرين اخبار حضور مرتضي آقا تهراني در اين کميته منتفي شده است. کميته واحد اصولگرايان   ترکيبي از دو کميته 7 و 8  نفره (7+8) است  که کميته 7 نفره متشکل از نمايندگان  جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم  (4 نفر) و اعضاي کميته سه نفره شامل عسگراولادي، حداد عادل و ولايتي  است.
هاشم حسيني بوشهري وعباس کعبي از سوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم و سيد رضا تقوي و محمد حسن ابوترابي نيز نمايندگان جامعه روحانيت مبارز در کميته 7 نفره هستند که به گفته سالک سخنگوي جامعه روحانيت مبارز به نام کميته داوري و نظارت نامگذاري شده است.
 

همه اعضاي گروه 15 نفره
نماينده جبهه ايستادگي هستند

رئيس شوراي عالي جبهه ايستادگي با اشاره به وحدت در جريان اصولگرا گفت: مطالبي مبني بر اينکه نيروهاي همسو با جبهه ايستادگي در کميته 8+7 نماينده ندارند را قبول ندارم زيرا همه اصولگرايان با هم برادرند و همه 15 نفر نماينده ما هستند.  به گزارش مهر، حجت الاسلام سيد محمود علوي رئيس شوراي عالي جبهه ايستادگي در نخستين نشست خبري اين جبهه با اشاره به اهداف و برنامه هايي که جبهه ايستادگي دنبال مي کند، افزود: نشست خبري براي تبيين موجوديت است چرا که اين جبهه در گذشته با صدور بيانيه هاي مختلف اعلام موجوديت کرده از اين رو در نشست به بيان اهداف و راهبردهاي جبهه ايستادگي مي پردازيم. وي با بيان اينکه جبهه ايستادگي با حضور شخصيت ها و تشکل هاي اصولگرا شکل گرفته است افزود: ولايتمداري و تاکيد بر حضور جوانان از مهمترين اهدافي است که اين جبهه دنبال و پيگيري مي کند، ضمن آنکه چارچوب هاي اعتقادي جبهه ايستادگي بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري ترسيم شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان