نسخه شماره 2682 - 1390/04/23 -

 رسيدگي به آخرين بخش مفتوح پرونده فجايع کهريزک  

پرويز سروري عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي معتقد است به تمام زواياي پرونده کهريزک رسيدگي شده است و پرونده مرتضوي تنها بخش مفتوح اين پرونده است.
نماينده تهران در مجلس در گفت وگو با  تابناک" برخورد دستگاه قضايي با عوامل جنايت کهريزک را شفاف خواند و تصريح کرد: دستگاه قضايي در اين پرونده بسيار صادقانه برخورد کرد و حتي کساني که مستقيما در اين پرونده درگير بودند خلع شدند و الان هم پرونده کساني که در سيستم قضايي تخلفاتي داشته همچنان مفتوح است.
سروري که بعد از انتخابات رياست جمهوري در کميته ويژه پيگيري حوادث پس از انتخابات در مجلس عضويت داشت خاطرنشان کرد: مسوولان دستگاه قضايي به ما اطمينان دادند که همه زواياي پرونده را رسيدگي کردند و تنها يک نکته بازمانده که در حال پيگيري است و قول اکيد دادند که حتما اين نکته را هم رسيدگي خواهند کرد.
وي افزود: به نظر من همه زواياي پرونده به صورت شفاف مورد پيگيري قرار گرفت در زماني که امواج سنگين رسانه اي دشمن دائما ترديد آفريني مي کرد و تلاش مي کرد روند رسيدگي به پرونده را فرمايشي نشان دهد نتيجه کار نشان داد که سيستم با اين موضوع برخورد کرد.
سروري در پاسخ به اين سوال که اگر روند بررسي پرونده نتيجه بخش بوده است، چرا آقاي مرتضوي به عنوان آمر پرونده در دولت و در مجامع عمومي کنار رئيس جمهور هم حاضر مي شوند؟ گفت: براي همه عاملان کهريزک حکم سنگين از قصاص تا پايين صادر شده است. يک نکته بازمانده که در مورد مقام قضايي است و اين هم در حال پيگيري است.
وي اضافه کرد: ما معتقديم که يکي از قسمت هاي مهم اين پرونده مربوط به کسي است که اين افراد را بي جهت به کهريزک اعزام کرد و زمينه ساز اين حادثه غمبار همين حکم بود. الان هم گرچه ماموريت کميته پيگيري حوادث پس از انتخابات به اتمام رسيده است ولي ما از موضع نمايندگي در هر جلسه اي که با مسوولين قضايي کشور داريم اين موضوع را پيگيري مي کنيم آنها هم به طور قاطع گفتند که قاضي را تعليق کردند و قاضي به هيچ وجه مصونيت قضايي ندارد. اين يعني يک مرحله جلو رفتند و اکنون محاکمه آن قاضي هم بايد به نتيجه برسد تا پرونده تکميل شود.  وي در پاسخ به اين سوال که به نظر شما اتفاقاتي که در کهريزک رخ داد خودسرانه بوده يا اينکه از سوي يک قوه عاقله تدوين شده بود؟ گفت: اين افراد نبايد به زندان کهريزک مي رفتند. فلسفه زندان کهريزک اين بوده که عده اي اراذل و اوباش در آنجا نگهداري مي شدند در کهريزک رفتار سخت گيرانه اي با اين افراد صورت مي گرفت که اعزام اين افراد که هيچ تجانسي با آنها نداشتند تصميم غلطي بود که مقام قضايي گرفت و نتيجه اين تصميم اين بود که آن افراد که مسووليت زندان را داشتند با اين افراد مثل مجرمان گذشته برخورد کردند. نکته ديگر اين که زندان جاي پذيرش اين مقدار زنداني را نداشته بعلاوه اينکه از جنس آنها نبودند و اين باعث مي شود که فقدان مکان مناسب براي پذيرش بازداشتي ها و عدم تجانس محل با اين افراد باعث آن اتفاقات بشود.
سروري در ادامه تصريح کرد:  مهم اين است که با اين اتفاقات برخورد شايسته و قاطع صورت گيرد و از کنار آنها براحتي گذشته نشود.
اين نماينده مجلس گفت: اگر اين اصلاح صورت نگيرد برخلاف عدالت است. از اين رو مي بينيم در حالي که نظام با افرادي که در کف خيابان ها تنش ايجاد مي کنند درگير است. رهبري انقلاب وقتي متوجه مي شوند که در زندان ها چه برخوردي با برخي بازداشت شده ها شده است، رهبري نظام شجاعانه در همان زمان دستور پيگيري ماجرا و برچيده شدن زندانها را مي دهند.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يادآور شد: از همان زمان قوه قضائيه و دبيرخانه شوراي عالي امنيت و مراکز مختلف دستورات قاطعي مي گيرند که اين موضوع پيگيري شود و اين اقدام مثبت است يعني اگر ناهنجاري هم وجود دارد نظام آن ، ناهنجاري را بر نمي تابد و حتي کساني که مامورين اين نظام هستند مورد محاکمه قرار مي گيرند و همه محکوم مي شوند و پرونده هرکدام به نسبت تخلفاتي که داشتند در محاکم مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
وي افزود: نظام در مورد اين قضيه جدي بوده و همانطور که رهبري معظم انقلاب فرمودند کساني که قانون شکني کردند در اين انتخابات و ظلم بزرگي به نظام روا داشتند و با رفتارهاي غلط موجب وهن نظام شدند بايد مورد برخورد قانوني قرار بگيرند و کساني هم که با لباس دفاع از نظام حرکت هاي غلطي را انجام مي دهند بايد مورد پيگرد قانوني قرار گرفته و محاکم با آنها برخورد کند.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان