نسخه شماره 2680 - 1390/04/21 -

 مرتضي نبوي:
 گروه انحرافي مدعي ارتباط بدون واسطه با امام زمان است 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هدف جريان انحرافي را بدست گرفتن قدرت مطلق در نظام اسلامي ايران دانست و گفت: اين گروه با سو» استفاده از موضوع معنويت و فلسفه انتظار دنبال جذب مردم هستند تا بتوانند در انتخاب پيش رو راي جمع کنند و همچنان در قدرت بمانند.
به گزارش مهر، مرتضي نبوي در گردهمايي هفتگي جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار که در مسجد امام خميني(ره)برگزار شد با اشاره به عملکرد جريان انحرافي گفت: واژه جديد سياسي که در ماه هاي اخير در کشور رايج شده است جرياني است بنام جريان انحرافي، البته بنده معتقدم که آنها يک جريان نيستند و فقط يک گروه هستند زيرا هيچگونه پايگاه اجتماعي در کشور ندارند اما بدليل تفکري که دارند مي توان از آنها بعنوان يک جريان نام برد.مدير مسوول روزنامه رسالت در ادامه به موضوع مهدويت اشاره کرد و گفت: مسئله مهدويت به اشکال مختلف در جهان مطرح است ولي ادعاي گروه انحرافي اينست که ما بدون واسطه با حضرت مهدي(عج)در تماس هستيم و اين يعني نفي روحانيت و مرجعيتي که سالها در حوزه هاي مختلف تحقيق کرده اند. اين فعال سياسي همچنين اهداف جريان انحرافي را سياسي ارزيابي کرد و خاطرنشان کرد: بياد داريم که در دولتهاي گذشته نيز افرادي بودند که تلاش مي کردند با دور زدن قانون اساسي قدرت را براي هميشه براي خود نگه دارند و اين در تمام دولتهاي گذشته تا کنون بوده است به طوري که در دولت سازندگي برخي افراد مانند  مهاجراني بر اين عقيده بودند که با کنار گذاردن قانون اساسي آقاي هاشمي رفسنجاني  بعد از 8 سال همچنان رئيس جمهور بمانند زيرا با کنار رفتن وي  منافع بسياري از افراد به خطر مي افتاد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان