نسخه شماره 2663 - 1390/03/31 -

 رييس سازمان مدارس غيردولتي خبرداد:
 افزايش10 درصدي شهريه مدارس غيردولتي از مهر90 

رييس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشارکت هاي مردمي و خانواده از افزايش 10 درصدي نرخ شهريه مدارس غيردولتي در سال تحصيلي جديد خبرداد و گفت: بر اساس مصوبه شوراي نظارت اين سازمان، از مهرماه امسال شهريه ثابت مقطع ابتدايي 350 هزار تومان، راهنمايي 450 هزار تومان و متوسطه 600 هزار تومان تعيين شده که اين مبلغ تنها براي ثبت نام براي يک سال تحصيلي محسوب مي شود.
فرشته حشمتيان در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه شهريه هاي جديد بر اساس شاخص هاي سه گانه و درجه بندي مدارس تعيين شده است،گفت: چنانچه واحد آموزشي غيردولتي تمامي امتياز درجه بندي را کسب کند مي تواند شهريه سال تحصيلي 91-90 را تا سقف 10 درصد افزايش دهد.
وي افزود: در شاخص اول کارشناسان ارزيابي با نظرسنجي از اوليا، معلمان و دانش آموزان امتياز اين شاخص را تعيين مي کنند که سقف آن هزار امتياز است و چنانچه مدرسه اي اين امتياز را به طور کامل کسب کند،مي تواند از افزايش 2/5 درصدي شهريه در سال تحصيلي جديد بهره مند شود.
رييس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشارکت هاي مردمي و خانواده تصريح کرد: شاخص دوم شامل نظارت جامع بر واحدهاي آموزشي است و مدرسه اي که امتياز کامل اين شاخص را دريافت کند مجاز خواهد بود شهريه خود را 3 درصد افزايش دهد.
وي ادامه داد: در شاخص سوم نيز مسوولان آموزشي، پرورشي،  اداري و مالي و کارشناس مشارکت هاي مردمي اداره آموزش و پرورش با اعلام نظر خود در باره واحد آموزشي افزايش 4/5 درصد شهريه در نظر گرفته شده که با احتساب هر سه شاخص در مجموع ميزان شهريه ثابت تا حداکثر 10درصد امکان افزايش دارد.
حشمتيان پايه شهريه ثابت مصوب شده براي مقطع ابتدايي را 350 هزار تومان، دوره راهنمايي 450 هزار تومان و مقطع متوسطه را 600 هزار تومان اعلام کرد و افزود: تعيين شهريه در مدارس سليقه اي نيست و بايد براساس ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه انجام تعيين و دريافت شود.
معاون وزير آموزش و پرورش تاکيد کرد: افزايش شهريه در سال تحصيلي جديد صرفا مربوط به شهريه ثابت است و اين افزايش شامل هزينه هاي فوق برنامه از جمله تغذيه، لباس فرم يکسان، سرويس اياب و ذهاب نمي شود.
وي با بيان اينکه مدارس حق دريافت هزينه هاي فوق برنامه در زمان ثبت نام ندارند، خاطرنشان کرد: هزينه هاي فوق برنامه مربوط به زمان شروع سال تحصيلي است که با توافق بين اوليا و مدارس مشخص مي شود لذا مدارس حق دريافت هيچگونه وجه اضافي يا چک به غير از وجه ثبت نام را ندارند.
حشمتيان همچنين دريافت هزينه لوازم التحرير در مدارس غيردولتي را تخلف عنوان کرد وافزود: اوليا و دانش آموزان مي توانند لوازم التحرير مورد نياز خود را خارج از مدرسه تهيه کنند و دريافت وجه در هنگام ثبت نام از اوليا ممنوع است.
رييس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشارکت هاي مردمي و خانواده به نظارت بر مدارس غيرانتفاعي به ويژه در زمان ثبت نام تاکيد و از تشکيل کميته تعيين شهريه متشکل از رييس اداره، معاونان و کارشناس مشارکت هاي مردمي در مناطق آموزش و پرورش خبرداد و گفت: با توجه به تفاوت ميزان شهريه ها در استان تهران و برخي از استان هاي ديگر کميته تعيين شهريه  شده تشکيل شده تا برنامه و هزينه ها را مشخص  کنند.
حشمتيان در پايان تاکيد کرد: تعيين شهريه مدارس غيردولتي در کميته مربوطه مصوب و اعلام مي شود و مدارس حق دريافت وجه اضافي را ندارند، لذا با متخلفان شديدا برخورد خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان