نسخه شماره 2663 - 1390/03/31 -

 شهردار انتخابي شوشتر انصراف داد 

هنوز نامه انتخاب شهردار شوشتر به ميز استاندار خوزستان نرسيده بود که خبر از انصراف باب المراد اعضاي شوراي شهر شوشتر را شوکه کرد. به گزارش فارس، ديروز شهردار انتخابي شوراي شهر شوشتر با تماس تلفني به اعضاي شوراي شهر انصراف خود را مطرح کرد.  عضو شوراي شهر شوشتر در اين باره در گفت وگو با  فارس گفت: شهردار جديد اهواز براي سيد سعيد سيدباب المراد سمت جديدي در نظر گرفته است و به اين دليل وي حضور در شوشتر را با پذيرش سمت در اهواز معاوضه کرده است.  حميد سالم پور با اشاره به اينکه در انتخاب شهردار تلاش زيادي شده است، گفت: شوراي شهر شوشتر در انتخاب شهردار تلاش بسيار زيادي کرده است و به اين دليل بار ديگر تلاش هاي خود را آغاز خواهد کرد ولي مشکلات زياد شهرداري شوشتر خود عاملي بازدارنده براي حضور شهردار جديد است.  وي با اشاره به اينکه گرفتن سمت در شهر اهواز از شهرداري شوشتر اهميت بيشتري دارد، گفت: دريافت سمت در شهرداري اهواز بسيار راحت تر از آن است که فردي خود را با مشکلات چند ساله شهرداري شوشتر درگير کند و شوراي شهر بايد در روزهاي آينده فکري براي شهرداري شوشتر کند.  اين مقام مسئول با اشاره به اينکه شوراي شهر شوشتر از زمان قانوني خود براي انتخاب شهردار استفاده مي کند، افزود: شوراي شهر شوشتر براي انتخاب شهردار90 روز فرصت دارد و در شرايط کنوني در شوراي شهر شوشتر تنها60 روز از اين زمان گذشته است و فرصت قانوني براي شوراي شهر شوشتر براي بررسي بيشتر و انتخاب هايي جديد باقي است.  گفتني است پس از استعفاي احمد آصفي از سمت شهرداري شوشتر در فروردين ماه سال جاري اين دومين بار است که شوراي شهر شوشتر در انتخاب شهردار باز مي ماند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان