نسخه شماره 2662 - 1390/03/30 -

 قائم مقام وزير کشور مطرح کرد:
 درخواست احمدي نژاد براي اجراي محکم طرح تحول اجتماعي 

جزئيات طرح تحول اجتماعي، اجراي آن از نيمه دوم امسال، دلايل حذف معاونت اجتماعي وزارت کشور، ايجاد دبيرخانه قوي شوراي اجتماعي، ايجاد معاونت امور اجتماعي و فرهنگي در استانداريها و ... محور گفتگوي محور با قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي فرهنگي بود.
به گزارش مهر، عليرضا افشار که پيش از اين به عنوان معاون فرهنگي اجتماعي وزير کشور در طبقه 17 ساختمان فاطمي مشغول به کار بود ديروز با حذف پست معاونت اجتماعي فرهنگي وزارت کشور به عنوان قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي فرهنگي در همان طبقه و اتاق به کار خود ادامه مي دهد.
افشار در پاسخ به اين پرسش که گفته شده عملکرد ضعيف شما موجب حذف معاونت اجتماعي و فرهنگي از چارت وزارت کشور شده است گفت: در کشور ساختار مطلوبي براي امور اجتماعي تعريف نشده است در حالي که برخي از اعضاي کميسيون مجلس به دنبال ايجاد وزارت اجتماعي هستند و برخي هم به اين دليل که مسائل اجتماعي به تمامي دستگاه ها مربوط است مخالف اين طرح هستند.
وي افزود: ساختار وزارت کشور، ساختار حاکميتي است و نمي تواند در اجرا وارد شود. مثلا در بحث امنيت وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي کار اجرايي انجام مي دهند ولي شوراي امنيت در وزارت کشور است و وزير کشور بايد پاسخگوي امنيت کشور باشد. متاسفانه عملا چنين ساز و کاري در حوزه اجتماعي و مديريت کردن مباحث اجتماعي وجود نداشته است و کارگروه اجتماعي - فرهنگي در استانداريها تعريف شده است ولي عملا ضعيف يا غير فعال بودند.
افشار در پاسخ به اين پرسش که شما پاسخ تمامي مشکلات اجتماعي را در بسته طرح تحول اجتماعي خلاصه کرده ايد و مگر قرار است چه اتفاقي در اين طرح رخ دهد گفت: طرح تحول اقتصادي با تمامي اما و اگرها بالاخره آغاز شد و حتي مورد تمجيد منتقدان دولت نيز قرار گرفت و اين اتفاق هم بايد در حوزه اجتماعي رخ دهد. تمام مسئولان نظام به اولويت مباحث اجتماعي و فرهنگي نسبت به ساير بخشها تاکيد دارند و من هم اميدوارم طرح تحول اجتماعي قوي تر از طرح تحول اقتصادي اجرا شود.
وي افزود: به عنوان مثال ريشه کن کردن اعتياد در ايران که از اهداف طرح تحول اجتماعي است کار سنگيني است و برخي معتقدند دست نيافتني است. ولي ستاد مبارزه با مواد مخدر برنامه جامع خود را ارائه و مقدمات اجراي آن فراهم شده است. لذا طرح تحول اجتماعي به سراغ آسيبهاي اجتماعي رفته و براي کاهش و ريشه کني آن با مشارکت همه سازمانها و نهادهاي زيربط برنامه ملي تدوين کرده است.
افشار اظهار داشت: اگر ما از آسيب ها صحبت مي کنيم به معني ناديده گرفتن امتيازات اجتماعي و فرهنگي جامعه نيست و اگر تمامي حوزه هاي آسيب هاي اجتماعي کشور را تجميع کنيم به اندازه بخش کوچکي از شهرهاي کشورهاي غربي نمي شود. وقتي که در غرب جايگاهي براي خانواده نمانده و زندگي ها بر پايه قرارداد شکل مي گيرد ايران با ريشه هاي عميقي که در خانواده دارد بسيار جلوتر از اين کشورها حرکت مي کند.
وي گفت: نظر شخص آقاي رئيس جمهور اين است که طرح تحول اجتماعي را همانند طرح تحول اقتصادي با گامهايي مصمم و محکم اجرا کنيم. قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي فرهنگي درمورد اجرايي شدن طرح تحول اجتماعي گفت: رئيس جمهورطرح تحول اجتماعي را تائيد کردند ولي دستور دادند اين طرح باز مهندسي شود که  اميدوارم از نيمه دوم سال اين طرح اجرايي شود. آقاي احمدي نژاد گفته اند مثل هدفمند کردن يارانه ها خودم و دولتم پشت اين طرح خواهيم بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان