نسخه شماره 2659 - 1390/03/25 -

 قائم مقام شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور:
 تمام هزينه هاي شورا از نهاد رياست جمهوري تامين مي شود 

يک مقام مسوول در شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور با اشاره به اين که هزينه هاي شورا قابل تامل و پيچيده نيست، گفت: با توجه به اين که رييس جمهور رياست شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور را در دست دارد تمام هزينه هاي شورا توسط نهاد رياست جمهوري تامين مي شود.
علي اکبر دلوريان  قائم مقام شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور  در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين که اين شورا به عنوان نهادي براي خدمتگزاري به ايرانيان خارج نشين تاسيس شده است، اظهارکرد: با توجه به اين که ايران داراي گستره وسيعي بوده و در دوران معاصر قبل از مشروطه مهاجرت ميان ايرانيان انجام گرفته است به همين دليل مساله مهاجرت ايرانيان خارج از کشور پديده جديدي نيست اما کاناليزه کردن آن يک مفهوم جديدي است که بايد کار شود.
او با اشاره به اين که بايد ظرفيت هاي ايرانيان خارج از کشور مورد توجه قرار بگيرد، اضافه کرد: ايرانيان خارج از مسائل سياسي با تکيه بر هويت ايراني و آييني خود همواره خواستار بازگشت به وطن بودند که اين ظرفيت عالي بايد در اختيار نظام قرار گرفته و بدان توجه شود. در دنياي کنوني قدرت در دست نخبگان است و خوشبختانه ايران در سطح جهان از ظرفيت بالايي در اين زمينه برخوردار است.
دلوريان با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري در جهت استفاده از ديپلماسي براي ايرانيان خارج از کشور گفت: اين تيزبيني مقام معظم رهبري ستودني است و بر همين اساس در دولت نهم و دهم اين موضوع مورد پيگيري قرار گرفت.
وي با بيان اين که در جايگاه شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور سه ضلع ملت، دولت و نظام به يکديگر متصل هستند، ادامه داد: هم در برنامه چهارم و هم در برنامه  پنجم بر اين موضوع تاکيد شده است. در شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور عالي ترين مقام اجرايي کشور يعني رييس جمهور در راس قرار دارد.
قائم مقام شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور با بيان اين که روند روشني در فعاليت هاي اين شورا مشاهده مي شود، اظهار کرد: نشست هاي کارگروه ها به عنوان سياست هاي اصلي شورا برگزار شده و قرار است گردهمايي هاي تخصصي نيز در آينده برگزار شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان