نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 عضو کميسيون اجتماعي;
 برنامه تلويزيوني در کاهش تصادفات موثر است 

عضو کميسيون اجتماعي مجلس، با تاکيد بر اينکه تا زماني که دو عامل خودرو و جاده اصلاح نشود، نمي توانيم با کنترل عامل انساني تصادفات رانندگي را کاهش دهيم، گفت: البته پخش برنامه هاي تلويزيوني، قطعا در کاهش تصادفات اثر دارد و مثبت خواهد بود، ولي بهتر است در اين برنامه ها به دو عامل جاده و خودرو نيز پرداخته شود. داريوش قنبري در گفت وگو با «تابناک»، با تاکيد بر اينکه يکي از راهکارها براي محدود کردن تصادفات رانندگي، کارهاي فرهنگي است، گفت: آنچه در بحث کاهش تصادفات اهميت دارد، اين است که تنها يک مورد به عامل انساني بازمي گردد و عوامل راه و خودرو نيز در بروز تصادفات اهميت ويژه اي دارد.  وي با اشاره به برنامه هاي تلويزيوني  که براي فرهنگ سازي در حوزه ترافيک ساخته مي شود  گفت: مدتي است، برنامه تازه هاي ترافيکي در شبکه 3 سيما به بررسي مسايل و مشکلات ترافيک مي پردازد و اين قبيل برنامه ها درباره عامل هاي انساني مي تواند تاثيرگذار باشد; اما اشکال اينجاست که عامل انساني، تنها عامل بروز تصادفات نيست. وي با اعلام اينکه تازه هاي ترافيکي به جريمه هاي رانندگي نيز نيم نگاهي دارد، گفت: امروزه مقابله با تصادفات رانندگي با دو روش پيگيري و پيشگيري مي شود; نخستين روش، اطلاع رساني و فرهنگ سازي به ويژه در تلويزيون است و راه دوم، بهره گيري از قوه قهريه و جريمه هاي سنگين راهنمايي و رانندگي است که هر دو عامل را در رابطه با عامل انساني در نظر گرفته ايم. قنبري با تاکيد بر اينکه بسياري از مردم از ترس جريمه شدن تخلف نمي کنند، گفت: اکنون در مجلس قانون تشديد جرايم تصويب مي شود، ولي مردم در جريان قرار نمي گيرند و چون جريمه هاي سنگين، عامل بازدارنده خوبي است، بهترين راهکار آن است که در برنامه تازه هاي ترافيکي به اطلاع رساني درباره افزايش جريمه هاي رانندگي نيز پرداخته شود. وي با تاکيد بر اينکه کنترل دو عامل راه و خودرو قابل قياس با عامل انساني نيست، گفت: آن دو عامل هزينه هاي سنگين تري دارد و براي اصلاح هر يک از آنها، بايد هزاران ميليارد تومان هزينه کنيد که متاسفانه، اکنون اين منابع موجود نيست، در حالي که مي توان با بهره از برنامه هاي تلويزيوني و کنترل عامل انساني، درصد تصادفات را به شدت کاهش داد. قنبري با تاکيد بر اينکه تازه هاي ترافيکي بايد در ساعت هايي پخش شود که تلويزيون پر بيننده است، گفت: بنابر اعلام مسئولان، اکنون آمار کشته هاي تصادفات رانندگي با دوره جنگ برابري مي کند; بنابراين، براي جلوگيري از يک فاجعه در اندازه جنگ بين دو کشور، بايد زمان و شرايط بهتري در اختيار اين قبيل برنامه ها گذارد. عضو کميسيون اجتماعي مجلس با تاکيد بر اينکه حضور پليس همواره مي تواند در کاهش تخلفات و جرايم تاثيرگذار باشد، گفت: اين حضور در دو بخش تعريف مي شود; بخش نخست، حضور پليس در جاده ها و خيابان هاست که شايد مردم توجه لازم به اين مهم نکنند; اما بخش دوم، حضور پليس در رسانه ها و به ويژه صدا و سيماست که نه تنها بر بزرگسالان بلکه بر کودکان و نوجوانان نيز تاثيرگذار است; بنابراين، اگر ساعت پخش اين قبيل برنامه ها ثابت و مشخص باشد، بهتر است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان