نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 دبير کل حزب مردم سالا ري اعلا م کرد:
 راهبردهاي پنجگانه انتخاباتي اصلاح طلبان 

عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس، شرکت در انتخابات پيش رو را وظيفه همه جريانات و گروه هاي سياسي از جمله اصلاح طلبان عنوان کرد و در عين حال خبر داد که جريان اصلاحات هم اکنون در حال بررسي پنج مرحله  براي تعيين نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم است.
مصطفي کواکبيان در گفت وگو با ايسنا، حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس آينده را منوط به اطمينان آنها نسبت به نحوه برگزاري و نظارت بر انتخابات دانست و با برشمردن پنج مرحله راهبردي که در بحث انتخابات مجلس از سوي اصلاح طلبان در حال بررسي است افزود: در مرحله اول اصلاح طلبان يا به صورت فعال و با يک ليست سراسري در انتخابات حضور پيدا مي کنند و يا اين که ليستي ارايه نکرده و سکوت خواهند کرد که البته اين به معناي تحريم انتخابات نيست. وي با برشمردن استراتژي ديگر اصلاح طلبان گفت: در حال بررسي اين مسئله هستيم که اگر بنا باشد بر اساس ليستي در صحنه انتخابات حضور يابيم، آيا اين حضور صرفا بايد در قالب شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات باشد و يا با کمک اين شورا، يک ستاد جديدي شکل بگيرد تا ساير احزاب اصلاح طلب که عضو شورا نيستند بتوانند در آن حضور پيدا کنند.
کواکبيان سومين راهبرد و استراتژي اصلاح طلبان براي حضور درانتخابات را بررسي اين موضوع که آيا اساسا راهي براي ائتلاف با اصولگرايان منتقد دولت وجود دارد يا خيرعنوان کرد و افزود: اين هم يک بحث مفصلي است که البته بحث هاي مقدماتي و گفت وگوهايي را در اين زمينه داشته ايم، هرچند که تاکنون به نتيجه اي نرسيده ايم.  نماينده سمنان و مهدي شهر در مجلس با اشاره به مرحله چهارم استراتژي  اصلاح طلبان گفت: در اين مرحله بررسي مي کنيم که در هر حوزه انتخابيه، در صورت اضافه شدن 20 نفر حدود 310 کرسي نيازمند معرفي کانديداست; لذا بايد بررسي کنيم که کدام بخش ها مي توانند از سوي اصلاح طلبان، داراي نيروهاي فعال باشد.  دبيرکل حزب مردم سالاري، بررسي ستاد دائمي اصلاح طلبان براي انتخابات را پنجمين استراتژي عنوان کرد و گفت: در اين مرحله، بررسي مي کنيم که آيا اين ستاد فعال و جبهه  دائمي براي انتخابات رياست جمهوري هم مي تواند فعال باشد و يا اين که تنها پتانسيل حضور در انتخابات مجلس نهم را دارد.  کواکبيان با تاکيد بر ضرورت بررسي دقيق پنج استراتژي مذکور از سوي اصلاح طلبان ادامه داد: البته در اين مقطع زود است که روي اين موضوع بحث شود و بهتر است که از مهرماه اين موضوع مورد بررسي و تصميم گيري دقيق قرار گيرد.  عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس، در ادامه پيرامون احتمال تشکيل ائتلاف ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان منتقد در انتخابات مجلس نهم گفت: البته احتمال تشکيل يک ائتلاف مبنايي و جبهه اي به راحتي امکان پذير نيست; يکي شدن اصلاح طلبان معتدل و اصولگرايان منتقد تقريبا نشدني است اما اشکالي هم ندارد که اصولگرايان منتقد از اصلاح طلبان معتدل نيز در ليست شان بگنجانند و يا بالعکس. اين امر مفهومش ائتلاف جبهه اي نيست بلکه مي تواند تنها آن را يک راهکار انتخاباتي ناميد.
کواکبيان عنوان کرد: تصورم اين است که اصلاح طلبان معتدل با اصولگرايان منتقد مي توانند همکاري انتخاباتي داشته باشند ولو اين که ائتلاف مبنايي و جبهه اي شکل نگيرد.
وي درارزيابي از احتمال ادامه اين همکاري ها بعد از انتخابات نيز گفت: اين مسئله بستگي به شرايط دارد اما در کل بهتر است که ما اين همکاري ها را از حداقل مشترکات آغاز کنيم تا بتوانيم به مشترکات حداکثري برسيم.  دبيرکل حزب مردم سالاري در ادامه گفت وگوي خود با ايسنا، شرکت در انتخابات را در کل يک وظيفه خواند و گفت: ما براي حضور در انتخابات، آمادگي کامل داريم اما ارايه ليست حزبي منوط به حاصل شدن شرايط لازم است، لذا اگر نهادهاي نظارتي، اجرايي يا تبليغاتي، امنيتي و اطلاعاتي شرايط را به گونه اي فراهم کنند که جريان اصلاح طلب بتواند با شرايط مهيا در انتخابات شرکت کند، طبيعتا ما از آن استقبال مي کنيم.  کواکبيان با اعتقاد به اين که به ميزاني که اين فضا باز باشد قطعا مشارکت بالاتر و احزاب فعال تر خواهند بود در عين حال، در ارزيابي از فضاي انتخاباتي گفت: ما در اين زمينه سه نوع الگو داريم، يکي الگوي ردصلاحيت ها در مجلس ششم، الگوي ردصلاحيت ها در مجلس هفتم و الگوي تاييد صلاحيت ها در مجلس هشتم.  وي با تاکيد به اين که طبق قانون اگر شخصي، حائز شرايط باشد و تخلفي هم مرتکب نشده باشد بايد تاييد صلاحيت شود گفت: فضاي بين المللي هم اکنون به گونه اي نيست که بخواهيم به شيوه  مجلس هفتم درباره تاييد صلاحيت ها صحبت کنيم لذا به نظر مي رسد که اوضاع از مجلس هفتم و هشتم بهتر است و هرگز به آن شکل نخواهد بود.  کواکبيان با اعتقاد به اين که اصولگرايان نيزدراين فضا، نمي توانند ليست واحدي در انتخابات ارايه کنند اظهار داشت: احتمال آن مي رود که جرياني خارج از جريان سنتي اصولگرا در اين انتخابات شکل بگيرد; ممکن است در جريان انتخابات، 3 ليست انتخاباتي متشکل از اصولگرايان سنتي، منتقدين دولت و طرفداران دولت شکل بگيرد.  اين عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس، افزود:  با برخي اختلافات در جبهه اصولگرايان، فضا براي فعال تر شدن اصلاح طلبان فراهم تر است و شرايط جامعه نيز به گونه اي هست که ما بتوانيم مردم را مجددا از لحاظ اعتماد به اين جريان بازسازي کنيم و به پاي صندوق هاي راه بکشانيم.  وي فضا براي فعاليت و عرض اندام اصلاح طلبان در انتخابات پيش رو را با توجه به اتفاقات چند ماه اخير مهيا دانست و گفت: پيش از اين برخي فکر مي کردند که جريان اصلاح طلبي مرده است و رقابت تنها بايد درون خود اصولگرايان شکل بگيرد، اما هم اکنون فضا کاملا فرق کرده و متحول شده است.  کواکبيان در ارزيابي از نحوه  حضور مردم در انتخابات مجلس گفت: مشارکت مردم در انتخابات مجلس معمولا تا حدودي نسبت به انتخابات رياست جمهوري کمتر است، لذا افت مشارکت در انتخابات پيش رو طبيعي است، البته اگر دراين انتخابات بازي فقط در يک زمين و با يک سري بازيکن همفکر و در لباس هاي مشابه برگزار شود، قطعا در ميزان مشارکت مردم تاثيرگذار خواهد بود.  وي با اشاره به ديدگاه مقام معظم رهبري درباره وجود سلايق مختلف گفت: ما بايد جذب حداکثري و دفع حداقلي داشته باشيم; لذا با اين ديدگاه من معتقدم که مي توان پيش بيني کرد که در صورت رعايت همه  جوانب، مشارکت بالاي 60 درصدي مردم را شاهد باشيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان