نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 اعلام شرايط مصاحبه پذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت آزمون دکتري دانشگاه پيام نور 

شرايط  مصاحبه پذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت آزمون دکتري دانشگاه پيام نور اعلام شد.  به گزارش ايسنا،  "محل برگزاري مصاحبه کليه رشته محل ها(تهران، مشهد، قم، قشم) فقط در شهر تهران به آدرس خيابان فرمانيه، خيابان ديباجي شمالي، خيابان شهيد حاج محمود نوريان، کوچه شهناز، کوچه صفا، مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه پيام نور برگزار خواهد شد.  کليه داوطلبان معرفي شده بايستي مبلغ تعيين شده از سوي سازمان سنجش را به شماره حساب 2178609001007 بانک ملي ايران شعبه بنفشه واريز و تصوير فيش واريزي را در روز مصاحبه به مسئول تکميل پرونده تحويل نمايند.  بر اساس اين گزارش، مدارک مورد نياز براي مصاحبه، اصل و کپي مدارک تحصيلي اعم از کارشناسي و کارشناسي ارشد به همراه معدل يا گواهي داراي معدل در هر دو مقطع، اصل پايان نامه کارشناسي ارشد و يا پروژه کارشناسي، مدارک زبان شامل (Tofel -PNU -IBT -THLTS -MCHE -Tolimo):، گواهي سوابق تدريس در دانشگاه ها، مدرک حائزان رتبه در المپيادهاي علمي معتبر، اصل و کپي مقالات و آثار پژوهشي، گواهي ثبت اختراع و کسب رتبه در جشنواره هاي علمي معتبر، حکم کارگزيني مربيان رسمي و رسمي آزمايشي کليه دانشگاه هاي دولتي و دستياران علمي و مربي آموزشياران دانشگاه پيام نور، اصل و تصوير مدارک ايثارگري و گواهي بسيجي فعال براي افراد واجد شرايط است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان