نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 فتح الله زاده:
 به چه زباني بگويم با مظلومي ادامه مي دهيم 

سرپرست  باشگاه استقلا ل  گفت: ديگر نمي دانم  به چه زباني  بگويم  که با پرويز  مظلومي قرار داد  دو ساله  داريم  و وي  سرمربي فصل آينده  استقلا ل  خواهد بود.
به گزارش فارس، علي فتح الله زاده در مورد حفظ پرويز مظلومي و اينکه گفته مي شود وي به حضور امير قلعه نويي در استقلال علاقه مند است اظهار داشت: من ديگر نمي دانم به چه زباني بگويم که با پرويز مظلومي قرارداد دوساله داريم و با او فصل جديد را آغاز مي کنيم. تنها در يک صورت باشگاه استقلال با مظلومي همکاري نمي کند که خود مظلومي نخواهد.
وي در مورد اينکه اعلام کرده مظلومي از تيم هاي ديگر پيشنهادهاي بهتري دارد، عنوان کرد: شايد مظلومي نخواهد کسي بداند از چه تيم هايي پيشنهاد داشته اما او از تيم هاي شهرستاني پيشنهاد خوبي داشته است. کليات کار ما با مظلومي معلوم است اما براي برخي جزييات تا شنبه با او جلسه اي خواهيم گذاشت.
سرپرست باشگاه استقلال تصريح کرد: امير قلعه نويي هميشه براي من قابل احترام است. من روي تعهد و قراردادي که مي بندم پايبندم و به همين دليل مي گويم مظلومي فصل بعد هم در استقلال است و به همين دليل نمي توانم سراغ امير قلعه نويي بروم.
فتح الله زاده در خصوص اينکه گفته مي شود مهدي رحمتي يکي از گزينه هاي مورد نظر استقلال براي فصل بعدي است و باشگاه استقلال در مورد طالب لو و محمدي چه تصميمي گرفته، گفت: فعلا دو گلر داريم. ابتدا بايد با طالب لو و محمدي صحبت کنيم و اگر با هر يک از اين دو به توافق نرسيديم سراغ مهدي رحمتي مي رويم.
سرپرست باشگاه استقلال در ارتباط با مبلغ قرارداد جاسم کرار گفت: ما درباره اين بازيکن سقف قرارداد را رعايت کرديم. قرارداد کرار 350 ميليون تومان است و 60 ميليون هم طبق قانون براي وي پاداش در نظر گرفته ايم که در مجموع 410 ميليون تومان مي  شود.
وي در مورد مذاکره با تيموريان، کريم انصاري فرد و فرشيد طالبي عنوان کرد: با اين سه بازيکن صحبت کرده ايم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان