نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 کواکبيان در گفت وگو با برنامه 90:
 در اين جا هم به راي مردم احترام بگذاريد 

برنامه 90 دوشنبه شب همه پرسي ميليوني ديگري را در فوتبال ايران برگزار کرد.
به گزارش ايسنا، در حالي که از چند هفته پيش مخاطبان 90 منتظر اين بودند که عادل فردوسي پور بحث درباره انتقال تيم ها از شهري به شهر ديگر را در يک برنامه به طور مفصل بررسي کند، اين اتفاق رخ داد و 90 چهار ساعت تمام را به اين موضوع اختصاص داد.
سوال پيام کوتاه اين برنامه همسو با موضوع آن درباره انتقال تيم هاي ليگ از شهري به شهر ديگر بود و اين که آيا مردم با اين موضوع موافق هستند يا مخالف.  پس از پخش بازي هاي مرحله نيمه نهايي جام حذفي و داوري ها و حاشيه هاي آن ها، فردوسي پور شرايط را براي آغاز ميزگرد برنامه فراهم کرد.
ميزگرد 90 با حضور دو تن از نمايندگان مجلس آغاز شد. لطفي، نماينده اراک به عنوان فرد موافق انتقال تيم ها و يوسف نژاد، نماينده ساري هم به عنوان مخالف، بحث را آغاز کردند.
نماينده اراک در پاسخ به اين انتقاد فردوسي پور که گفته بود نفت و ساير تيم هايي که منتقل شدند، يک شبه به ليگ برتر آمدند، گفت: «اين کار يک شبه انجام نشده است. از سال 86 انتقال تيم هاي تهراني به شهرستان ها شروع شده و طبق همين روال در آبان سال 89 نيز هيات دولت تصميم گرفت، نفت به اراک منتقل شود. ضمن اين که وزارتخانه ها و سازمان ها هم طبق مصوبه هيات دولت در حال انتقال به شهرستان هاي ديگر هستند و انشا»الله وزارت نفت هم در آينده نزديک به استان مرکزي منتقل خواهد شد.»  در ادامه ميزگرد يوسف نژاد با انتقاد از اين طرح گفت: «در چند سال گذشته عوامل غيرکارشناسي و تصميمهاي غير ورزشي باعث شده که فوتبال و ورزش از مسير اصلي خود خارج شود و توسعه آن چناني نداشته باشد. انتقال تيم ها هم يکي از اين تصميم هاي غير ورزشي است که بايد گفت هيچ فايده اي براي فوتبال نداشته است. اگر وضع به همين منوال پيش برود ما شاهد يک تشييع جنازه ديگر در تيم هاي ليگ برتري  خواهيم بود. من از آقاي لطفي که مي دانم نيت خيري دارند، اين سوال را مي پرسم که اين انتقال چه منافعي دارد؟ آيا باعث استعدادسازي مي شود يا استعداد سوزي؟ آيا باعث جلب تماشاگر مي شود يا دفع تماشاگر؟ اگر بخواهيم صادقانه و منصفانه به اين موضوع نگاه کنيم، انتقال تيم ها براي ما هيچ فايده اي ندارد، چرا که فقط فوتبال نيست که از شهري به شهر ديگر منتقل مي شود، بلکه مجموعه اي از عوامل رفتاري، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ورزشي به شهر ديگر منتقل مي شود و اين موضوع پيامد هايي براي شهر مقصد و مبدا خواهد داشت.»
نماينده ساري ادامه داد: «بايد ببينيم نتيجه  اين کار چه بوده است. امسال شاهد بوديم که پاس همدان و پيکان قزوين به دسته پايين تر سقوط کردند، بنابراين با علم به اين موضوع اگر بار ديگر تيم هاي تهراني را به شهرستان هاي ديگر انتقال دهيم، يک گناه نابخشودني را مرتکب شده ايم.»
پس از صحبت هاي دو نماينده مجلس که در برنامه حضور داشتند، مصاحبه هاي نمايندگان ديگر مجلس که اکثر آن ها با انتقال تيم ها به شهرستان ها مخالف بودند، پخش شد. از جمله اين نمايندگان مي توان به علي مطهري، حميدرضا کاتوزيان، اميدوار رضايي، دهدشتي، کواکبيان و پورفاطمي اشاره کرد.
مصطفي کواکبيان، نماينده مردم سمنان در مجلس در همين لحظه روي خط آمد و گفت: «آقاي لطفي کم آورده و بحث سياسي مي کند. نمي دانم منظور او از افرادي که در دو سال گذشته به راي مردم توجه نکرده اند چه کساني بود. به هر حال فردوسي پور يک رفراندوم را در برنامه خود برگزار کرد و شما که مي گوييد به حرف مردم احترام مي گذاريد، در اين جا هم به راي مردم احترام بگذاريد.»
در پايان برنامه فردوسي پور که نتوانسته بود عليرغم آوردن ادله هاي فراوان از سوي کارشناسان و پيشکسوتان و همچنين مردم، نماينده اراک را به غير کارشناسي بودن انتقال تيم ها قانع کند، براي آخرين بار آمار پيامک ها را نشان داد و ابراز اميدواري کرد که "از اين به بعد تصميم هاي فوتبال ايران ورزشي باشد، چرا که راه هاي ديگري هم براي کسب محبوبيت وجود دارد".
دو ميليون و 300 هزار نفر در اين نظرسنجي شرکت کردند که 91 درصد آن ها با انتقال تيم ها مخالف بودند.     


نسخه چاپي ارسال به دوستان